වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2014 three wheeler
Bajaj 2014 three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QB
Three Wheeler - QB

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4stroke Three Wheel
Bajaj 4stroke Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAF
Three Wheeler - AAF

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 645,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS Three Wheel 2016 ABM
TVS Three Wheel 2016 ABM

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler (AAS) BAJAJ
Three Wheeler (AAS) BAJAJ

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4stroke Three Wheel
Bajaj 4stroke Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 785,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QD
Three Wheeler - QD

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 695,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2014 three wheeler
Bajaj 2014 three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE Threewheel AAU
Bajaj RE Threewheel AAU

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 675,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QM
Three Wheeler - QM

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - YH
Three Wheeler - YH

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QK
Three Wheeler - QK

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 460,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 1994
Bajaj Three Wheeler 1994

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler 2016
Bajaj Three wheeler 2016

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 700,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 645,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAE
Three Wheeler - AAE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 645,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - JT
Three Wheeler - JT

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAI
Three Wheeler - AAI

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 645,000

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!