වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - YN
Three Wheeler - YN

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler - YT
Bajaj Three Wheeler - YT

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 30,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 1998
Bajaj Three Wheeler 1998

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QD
Three Wheeler - QD

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three wheeler
4 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - ABC
Three Wheeler - ABC

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAF
Three Wheeler - AAF

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAN
Three Wheeler - AAN

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAM
Three Wheeler - AAM

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAQ
Three Wheeler - AAQ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QZ
Three Wheeler - QZ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - JI
Three Wheeler - JI

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 - Stroke Three Wheeler
4 - Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 810,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QG
Three Wheeler - QG

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - YE
Three Wheeler - YE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler - YN
Bajaj Three Wheeler - YN

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!