වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

පැය 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - YE
Three Wheeler - YE

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 1,000,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QO
Three Wheeler - QO

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 690,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAC
Three Wheeler - AAC

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QR
Three Wheeler - QR

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - JC
Three Wheeler - JC

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAW
Three Wheeler - AAW

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QR
Three Wheeler - QR

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 455,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAC
Three Wheeler - AAC

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAD
Three Wheeler - AAD

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 645,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke three wheeler
Bajaj 4 stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - JW
Three Wheeler - JW

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2015
Bajaj Three Wheeler 2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 830,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler 2011
Bajaj Three wheeler 2011

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Ape Three wheeler
Piaggio Ape Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - YC
Three Wheeler - YC

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!