වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 126,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2010
Bajaj Three Wheeler 2010

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 79,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAQ
Three Wheeler - AAQ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 345,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2005
Bajaj Three Wheeler 2005

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - AAA
Three Wheeler - AAA

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 645,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2004
Bajaj Three Wheeler 2004

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke Three Wheeler
Bajaj 4 stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2014
Bajaj Three Wheeler 2014

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 1,042,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2005
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler 2005

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 298,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - JT
Three Wheeler - JT

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - JH
Three Wheeler - JH

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler for sale
Three Wheeler for sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 255,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2011
Bajaj Three Wheeler 2011

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QC
Three Wheeler - QC

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - QJ
Three Wheeler - QJ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!