වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke three wheel
Bajaj 4 stroke three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 710,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler ABM
Bajaj three wheeler ABM

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 690,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Ape 3W
Piaggio Ape 3W

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 637,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King Three Wheeler
TVS King Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - RE BAJAJ THREE WHEELER
RE BAJAJ THREE WHEELER

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS king Three Wheeler
TVS king Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 50,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 745,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ BRANDNEW THREE WHEELER
BAJAJ BRANDNEW THREE WHEELER

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Theer wheelers sale
Theer wheelers sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel
Three wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2018 Bajaj- අලුත්ම ත්‍රි විල්
2018 Bajaj- අලුත්ම ත්‍රි විල්

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BRANDNEW 2018
BRANDNEW 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!