වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - QR 0249 Three Wheeler
QR 0249 Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS Three wheeler
TVS Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 345,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 stroke three wheeler
4 stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three wheeler
4 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - අනර්ඝ ත්‍රිරෝද රථයක්
අනර්ඝ ත්‍රිරෝද රථයක්

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 484,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 660,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke three wheeler
2 Stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King 2014
TVS King 2014

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King 2013 three wheeler
TVS King 2013 three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 44
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 45
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 48
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

දින 50
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 56
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 700,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!