වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - 2 Stroke Three Wheeler 206
2 Stroke Three Wheeler 206

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 158,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

විනාඩි 49
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheel
Three wheel

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

පැය 5
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 206 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 206 2 stroke Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 158,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - QE Bajaj Three Wheeler
QE Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 357,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 685,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 2Stroke 3Wheel
Bajaj 2Stroke 3Wheel

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj
Bajaj

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler New- 2018 Bajaj
Three Wheeler New- 2018 Bajaj

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - 207 three wheel
207 three wheel

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheel 205
Bajaj Three Wheel 205

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!