වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 396 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - RED WHEELER BRAND NEW 2018
RED WHEELER BRAND NEW 2018

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke three wheeler
Bajaj 4 Stroke three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 235,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - රටේ තියෙන හොඳම 1 🔴🔴🔊🔴🔴🔴
රටේ තියෙන හොඳම 1 🔴🔴🔊🔴🔴🔴

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - BAJAJ RE THREE WHEEL 2018
BAJAJ RE THREE WHEEL 2018

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - NEW THREE WHEELER - 2018
NEW THREE WHEELER - 2018

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke
Bajaj 4 Stroke

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 477,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - THREE WHEELER BAJAJ
THREE WHEELER BAJAJ

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - QE 2 Stroke Three Wheel
QE 2 Stroke Three Wheel

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler for Sale
Three Wheeler for Sale

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - THREE WHEEL BAJAJ 2018
THREE WHEEL BAJAJ 2018

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 455,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheel New 2018
Three Wheel New 2018

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - THREE WHEELER 2018 BAJAJ
THREE WHEELER 2018 BAJAJ

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - NEW THREE WHEELER
NEW THREE WHEELER

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - BRAND NEW BAJAJ THREE WHEEL
BRAND NEW BAJAJ THREE WHEEL

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - NEW THREE WHEELER
NEW THREE WHEELER

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - THREE WHEEL BAJAJ 2018
THREE WHEEL BAJAJ 2018

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - රටේ තියෙන හොඳම 1 - 2018 බජාජ්
රටේ තියෙන හොඳම 1 - 2018 බජාජ්

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 2 Strok Three Wheeler
Bajaj 2 Strok Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - BAJAJ RE NEW THREE WHEEL
BAJAJ RE NEW THREE WHEEL

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!