වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 252 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Piaggio APE Three Wheeler Diesel
Piaggio APE Three Wheeler Diesel

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 178,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj | Three Wheeler
Bajaj | Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Qw 4 Stroke Three Wheeler
Qw 4 Stroke Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 415,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj FL Three wheeler
Bajaj FL Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 635,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

පැය 10
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 stroke three wheeler
Bajaj 4 stroke three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 563,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Mahindra Alfa Three Wheeler
Mahindra Alfa Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Re 2018 Wheeler @ Bajaj 📞🚦
Re 2018 Wheeler @ Bajaj 📞🚦

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - අලුත් ත්‍රීරෝද රථ 2018
අලුත් ත්‍රීරෝද රථ 2018

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - 🕯🕯📲2018 Brand new three wheeler
🕯🕯📲2018 Brand new three wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - 2018 Brand New Three Wheeler Bajaj
2018 Brand New Three Wheeler Bajaj

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 2 stroke Three wheeler
Bajaj 2 stroke Three wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 257,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - 2018 Brand new Three Wheeler
2018 Brand new Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 329,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - TVS King Three Wheeler
TVS King Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - 2018 New Wheeler Brand New☢️🆎📳
2018 New Wheeler Brand New☢️🆎📳

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - 2018 ත්‍රීරෝද රථ 🎁🎁🎁🎁
2018 ත්‍රීරෝද රථ 🎁🎁🎁🎁

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Re Three Wheeler 2018
Bajaj Re Three Wheeler 2018

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!