වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 413 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 2 strk three wheeler
Bajaj 2 strk three wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 359,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheel
Three wheel

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 205 CC
Bajaj 205 CC

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 348,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 378,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - BAJAJ NEW 2015
BAJAJ NEW 2015

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 698,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj three wheel
Bajaj three wheel

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 685,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - 2 Stork Three Wheeler
2 Stork Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 35,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Brandnew Re the Best Bajaj
Brandnew Re the Best Bajaj

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - RE BRAND NEW THREE WHEELER
RE BRAND NEW THREE WHEELER

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Strk Three Wheeler
Bajaj 4 Strk Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj QB 2005
Bajaj QB 2005

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 359,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!