වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 254 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Re New Ug 2019 Form Bajaj
Re New Ug 2019 Form Bajaj

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - BRANDED BAJAJ THREE WHEEL
BRANDED BAJAJ THREE WHEEL

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Tvs King Three Wheel
Tvs King Three Wheel

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Strko Three Wheeler
Bajaj 4 Strko Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - BAJAJ RE UG WHEEL 2019
BAJAJ RE UG WHEEL 2019

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Re New Ug 2019 Form Bajaj
Re New Ug 2019 Form Bajaj

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler
Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 799,520

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Four Stork Three Wheeler
Four Stork Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - New Three Wheeler from Tg
New Three Wheeler from Tg

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - BAJAJ 2019 THREE WHEELER
BAJAJ 2019 THREE WHEELER

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three Wheeler 205 Four Stroke
Three Wheeler 205 Four Stroke

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - 4 stroke Three Wheel
4 stroke Three Wheel

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 452,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Three wheeler
Three wheeler

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj Threewheel
Bajaj Threewheel

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයානුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!