වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4stroke three wheeler 2009
Bajaj 4stroke three wheeler 2009

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

පැය 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - ත්‍රී රෝද රථ
ත්‍රී රෝද රථ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - ත්‍රී රෝද රථයක්
ත්‍රී රෝද රථයක්

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler 2012
Three Wheeler 2012

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4stoke
Bajaj 4stoke

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler for Sale
Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel for Sale
Three wheel for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj YF Three Wheeler
Bajaj YF Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj
Bajaj

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - ත්‍රී රෝද රථය
ත්‍රී රෝද රථය

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 4,300,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - Athurugiriya
Three Wheeler - Athurugiriya

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2Storke Three Wheeler
Bajaj 2Storke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 49
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 50
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 50
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!