වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 138,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel for Sale - BAJAJ 2 Stroke
Three Wheel for Sale - BAJAJ 2 Stroke

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 298,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler for Sale
Piaggio Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 335,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler for Sale
Piaggio Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 415,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler for Sale
Piaggio Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler for Sale
Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler for Sale
Piaggio Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 260,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler /
Three Wheeler /

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Strock Three Wheeler
Bajaj 4 Strock Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 695,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Auto RE 2 stroke -Threewheeler
Auto RE 2 stroke -Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheel
Bajaj 2 Stroke Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4Stock Three Wheeler
4Stock Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 41
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!