වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 5,520 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S .. 2018
Yamaha FZ S .. 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Forza PCX 2017
Honda Forza PCX 2017

28,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 490,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Disk Brake 2018
Yamaha Ray ZR Disk Brake 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Matt Gray 2018
Yamaha FZ S Matt Gray 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 111,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ ver 2.0 (26/8)12 2018
Yamaha FZ ver 2.0 (26/8)12 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Cyan Metallic 2018
Yamaha Ray ZR Cyan Metallic 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,400

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 (16/8)11 2018
Yamaha FZ S ver 2.0 (16/8)11 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 (16/8)10 2018
Yamaha FZ S ver 2.0 (16/8)10 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ 2008
TVS Scooty Pep+ 2008

45,210 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Saluto YC - 125 2018
Yamaha Saluto YC - 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2018
Bajaj Platina 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,785

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 LS 2018
Bajaj Pulsar 135 LS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CRF 2009
Honda CRF 2009

16,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 930,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 Decal blue 2018
Bajaj CT100 Decal blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 Roadro|Piliyandala 20
Bajaj Pulsar NS160 Roadro|Piliyandala 20

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,985

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 Roadro 2018
Bajaj Pulsar 180 Roadro 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Activa ... 2016
Honda Activa ... 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 .. 2015
Bajaj Pulsar 135 .. 2015

29,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2016
Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2016

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Black 2015
Bajaj Pulsar 150 Black 2015

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,825

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 DTS 2018
Bajaj Pulsar 150 DTS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,825

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2018
Bajaj Discover 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 2018
Bajaj Discover 110 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,750

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 2018
Bajaj Discover 110 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,350

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 2018
Bajaj Pulsar NS200 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,100

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!