වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 4,688 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 UG 2018
Bajaj CT 100 UG 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

8,403 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Twin 1990
Honda Twin 1990

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

විනාඩි 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge 2018
Hero Maestro Edge 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT_100_Black 2018
Bajaj CT_100_Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,985

විනාඩි 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 200NS-Grey 2018
Bajaj Pulsar 200NS-Grey 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,600

විනාඩි 49
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj NS200_White Pulsar 2018
Bajaj NS200_White Pulsar 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 451,900

විනාඩි 49
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar_200_NS 2018
Bajaj Pulsar_200_NS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,600

විනාඩි 49
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda hunk 2012
Honda hunk 2012

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS stiyker 2018
TVS stiyker 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS steyker 2018
TVS steyker 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS wego 2018
TVS wego 2018

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio SCV 110 2015
Honda Dio SCV 110 2015

4,400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda DIO 2016
Honda DIO 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

36,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

2,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Fz S 2018
Yamaha Fz S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Red ver 2.0 2017
Yamaha FZ S Red ver 2.0 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,570

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha RAY ZR 2017
Yamaha RAY ZR 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,306

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS metro 2016
TVS metro 2016

19,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 LS 2013
Bajaj Pulsar 135 LS 2013

79,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Classic 8 2018
Classic 8 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha ray zr 2017
Yamaha ray zr 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,870

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 2004
Bajaj CT 100 2004

25,400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 150cc 2017
Yamaha FZ S ver 2.0 150cc 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 2018
Bajaj CT 100 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!