වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 4,557 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2008
Bajaj Discover 2008

38,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125st 2014
Bajaj Discover 125st 2014

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS metro 100 2018
TVS metro 100 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

විනාඩි 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS wego 110 2018
TVS wego 110 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

විනාඩි 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj PULSAR 160 NS 2017
Bajaj PULSAR 160 NS 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

විනාඩි 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak tropica 125 2018
Demak tropica 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

විනාඩි 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 2017
Bajaj CT 100 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

විනාඩි 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero PLEASURE 2017
Hero PLEASURE 2017

4,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

විනාඩි 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - GUSTO 2017
GUSTO 2017

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

විනාඩි 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak spark 90 2018
Demak spark 90 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

විනාඩි 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak explorer 125 2018
Demak explorer 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

විනාඩි 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero ISMART 2015
Hero ISMART 2015

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

විනාඩි 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak dzr 120 2018
Demak dzr 120 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

විනාඩි 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 2015
Bajaj CT 100 2015

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

විනාඩි 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero ISMART-BCR-PSM 2015
Hero ISMART-BCR-PSM 2015

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

විනාඩි 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak dtm 150 2018
Demak dtm 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

විනාඩි 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj DISCOVER DISC 2017
Bajaj DISCOVER DISC 2017

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

විනාඩි 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak dzm 200 2018
Demak dzm 200 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

විනාඩි 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak transtar 125 2018
Demak transtar 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

විනාඩි 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj pulser 150 2013
Bajaj pulser 150 2013

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda DIO-BEE-PSM 2016
Honda DIO-BEE-PSM 2016

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

විනාඩි 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 2017
Bajaj CT 100 2017

3,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

විනාඩි 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio HET 2016
Honda Dio HET 2016

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak seweg supra 120 cc 2018
Demak seweg supra 120 cc 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

විනාඩි 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!