වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ 4 STROCK 2015
BAJAJ 4 STROCK 2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 35,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2005 Threewheeler
Bajaj 2005 Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Strock Three Wheeler
Bajaj 4 Strock Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheeler
Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 77,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Re new bajaj Three Wheeler
Re new bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - RE 2018 BAJAJ THREEWHEELER
RE 2018 BAJAJ THREEWHEELER

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4Stroke Three Wheeler
4Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler for Sale
Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ
අලුත්ම බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 2006
Bajaj Three Wheeler 2006

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel
Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler 2011
Three Wheeler 2011

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj - 2018 ( ) Three Wheel
Bajaj - 2018 ( ) Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel
Three wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BAJAJ Three Wheeler
BAJAJ Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 40,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!