වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler - AAS
Bajaj Three Wheeler - AAS

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Three wheeler
Bajaj 2 stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 315,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheel For Sale
Threewheel For Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Ape Three Wheeler
Piaggio Ape Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - AAQ three wheeler
AAQ three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Two stroke three wheeler
Two stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheel For Sale
Threewheel For Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4stock
Bajaj 4stock

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 40,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheel for sale
Threewheel for sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj
Bajaj

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke three wheel
Bajaj 4 Stroke three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 398,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler 2 stroke
Three Wheeler 2 stroke

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 235,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 720,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler.
Three Wheeler.

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 45,000

දින 41
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 44
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 46
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!