වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj brand new Three Wheeler
Bajaj brand new Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

පැය 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 755,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel - Kaduwela
Three Wheel - Kaduwela

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheelers Qh
Bajaj 2 Stroke Three Wheelers Qh

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 415,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler 4 stroke
Bajaj Three Wheeler 4 stroke

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj wheeler 4 stroke
Bajaj wheeler 4 stroke

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke three wheeler
Bajaj 4 stroke three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler registered
Three wheeler registered

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj New Three Wheeler
Bajaj New Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj New Three Wheeler
Bajaj New Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piagio Ape Full Body Threewheeler
Piagio Ape Full Body Threewheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Threewheeler AAC
Bajaj Threewheeler AAC

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler YB
Bajaj Three wheeler YB

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler HV-xxxx
Bajaj Three wheeler HV-xxxx

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler QG-xxxx
Bajaj Three wheeler QG-xxxx

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!