වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Two stoke Three wheeler
Bajaj Two stoke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Ape
Piaggio Ape

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2013
Bajaj 2013

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheel
Threewheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 255,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stoke
Bajaj 2 Stoke

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - BRANDNEW BAJAJ THREEWHEALERS
BRANDNEW BAJAJ THREEWHEALERS

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheel
Bajaj Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stoke Three wheel
Bajaj 2 Stoke Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 205
Bajaj 205

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 655,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 strock Three wheel
Bajaj 4 strock Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler for Sale
Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 465,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheeler
Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 stork Three wheel
Bajaj 2 stork Three wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 448,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - QG xxxx 2stock three Wheeler
QG xxxx 2stock three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!