වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler - 2 Stroke
Three Wheeler - 2 Stroke

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three-Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three-Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three-Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three-Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 440,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 stroke Three wheeler for sale
2 stroke Three wheeler for sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheeler for Sale
Piaggio Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King Three Wheeler
TVS King Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 700,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke 2013
Bajaj 4 stroke 2013

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler for Sale
Three Wheeler for Sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 378,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 615,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel QF
Three wheel QF

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!