වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 stroke
Bajaj 4 stroke

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 359,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 stroke Three wheeler
2 stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke three wheeler
Bajaj 4 Stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 490,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - බජාජ් ත්‍රීවීල්
බජාජ් ත්‍රීවීල්

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 345,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel (Brand new)
Three Wheel (Brand new)

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler (Brand New)
Bajaj Three Wheeler (Brand New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 strock Three Wheel
Bajaj 4 strock Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 stroke Three Wheeler
4 stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheel 4 stroke
Bajaj three wheel 4 stroke

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 63,000

දින 41
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 45
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio QS Three Wheeler
Piaggio QS Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 49
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three wheeler
Bajaj 4 Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!