වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 STOKE THREE WILL
2 STOKE THREE WILL

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Ape
Piaggio Ape

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio Three Wheel
Piaggio Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 750,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 66,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheel
Three wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Piaggio apediesel
Piaggio apediesel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS Threweler
TVS Threweler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - piaggio ape three wheeler
piaggio ape three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj RE 2 stroke three wheeler
Bajaj RE 2 stroke three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 43
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Threewheeler
Threewheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!