වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Baja 2 Stroke Three Wheel
Baja 2 Stroke Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 240,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Two Stroke Three wheeler
Two Stroke Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheel
Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke three wheel
2 Stroke three wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke three wheel
4 Stroke three wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2stoek 3weller
2stoek 3weller

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS King Three wheeler
TVS King Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!