වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke Three wheeler
2 Stroke Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Two Stroke Three Wheeler
Two Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 112,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2stork 3 weller
2stork 3 weller

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Two strock three wheeler
Two strock three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke 3 wheel
2 Stroke 3 wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Two Stroke Three Wheel
Bajaj Two Stroke Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS Three Wheeler 2016
TVS Three Wheeler 2016

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 stroke Three wheeler
2 stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stork Three Wheeler
2 Stork Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 90,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 2 Stroke Bajaj Three Wheeler
2 Stroke Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - TVS Three Wheel
TVS Three Wheel

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Two Stroke Three Wheeler
Two Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 85,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Strock three wheeler
Bajaj 2 Strock three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - HN 2 Stroke Three Wheeler
HN 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 275,000

දින 45
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!