වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj discover 125 2014
Bajaj discover 125 2014

16,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

290 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda DIO 2014
Honda DIO 2014

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS scooty pep 2018
TVS scooty pep 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 cc 2012
Bajaj Pulsar 150 cc 2012

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak RINOS 2015
Demak RINOS 2015

12,990 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apachee RTR150 2016
TVS Apachee RTR150 2016

27,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero pleasure 2018
Hero pleasure 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero hunk 2018
Hero hunk 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Twin 1990
Honda Twin 1990

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina-100 ES UG 2018
Bajaj Platina-100 ES UG 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,200

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Saluto 125CC 2017
Yamaha Saluto 125CC 2017

19,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR 250RR GULARM 2014
Honda CBR 250RR GULARM 2014

33,192 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 695,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GS125E 2009
Suzuki GS125E 2009

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2007
TVS Apache 2007

80,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Duet 2016
Hero Duet 2016

21,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj BEZ Pulsar135 2017
Bajaj BEZ Pulsar135 2017

7,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj BDD-Platina -es 2016
Bajaj BDD-Platina -es 2016

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda NAVI modified 2017
Honda NAVI modified 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,070

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 2014
Bajaj Pulsar 2014

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Jupiter 2015
TVS Jupiter 2015

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha MR 1979
Yamaha MR 1979

100,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2014
TVS Metro 2014

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj BDD-Platina ES 2015
Bajaj BDD-Platina ES 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar150 2016
Bajaj Pulsar150 2016

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!