වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio on light 2017
Honda Dio on light 2017

2,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 222,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 2007
Honda Hornet 2007

31,418 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 525,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 1.6 2010
Yamaha FZ 1.6 2010

90,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2014
TVS Apache 2014

44,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak auto 2015
TVS Streak auto 2015

21,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Black Silver - 6 2018
Bajaj Pulsar 150 Black Silver - 6 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,325

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 Black Red - 6 2018
Bajaj Pulsar 180 Black Red - 6 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,885

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 Blue - 6 2018
Bajaj Pulsar NS160 Blue - 6 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,485

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 White 2018
Bajaj Pulsar NS200 White 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,085

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Black Red - 6 2018
Bajaj Pulsar 150 Black Red - 6 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,325

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache New bikes 2018
TVS Apache New bikes 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Shine Wine Red 2018
Honda CB Shine Wine Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,570

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet Double Disc 2018
Honda CB Hornet Double Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,270

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Matte Gray 2018
Honda Dio Matte Gray 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,370

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Grazia Matte Blue 2018
Honda Grazia Matte Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,670

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio DX Silver 2018
Honda Dio DX Silver 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,670

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio DX 2018
Honda Dio DX 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,670

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak New 2011
TVS Streak New 2011

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

37,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Sport STAR 2010
TVS Sport STAR 2010

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Glamour 2010
Hero Glamour 2010

76,326 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!