වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 Red 2018
Bajaj Pulsar NS160 Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 Flame Red 2018
Bajaj Pulsar 135 Flame Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 Black Red 2018
Bajaj Discover 110 Black Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,250

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 BEF-++++ 2017
Bajaj Pulsar 150 BEF-++++ 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Grazia 2018
Honda Grazia 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio BSV-5 Led Headlight 2018
Honda Dio BSV-5 Led Headlight 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,370

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha TW 2006
Yamaha TW 2006

37,370 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Led Headlight 2018
Honda Dio Led Headlight 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,370

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 Black 2018
Bajaj Pulsar NS200 Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,085

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR 2007
Honda CBR 2007

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 560,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio BEF 2016
Honda Dio BEF 2016

15,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GS 125 1998
Suzuki GS 125 1998

42,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina BDJ-#### 2016
Bajaj Platina BDJ-#### 2016

12,890 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Black Silver 2018
Bajaj Pulsar 150 Black Silver 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,350

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj V12 Red Silver 2017
Bajaj V12 Red Silver 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,370

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 2017
Honda Hornet 2017

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 740,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda XR 2013
Honda XR 2013

26,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 497,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Navi 2017
Honda Navi 2017

5,055 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 159,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Zoomer X Efi 2015
Honda Zoomer X Efi 2015

14,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 525,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Glamour 2008
Hero Glamour 2008

62,532 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Zoomer 2010
Honda Zoomer 2010

23,400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

24,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 BCI-**** 2015
Bajaj CT100 BCI-**** 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Alpha 2015
Yamaha Alpha 2015

12,250 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!