වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2018
TVS Metro 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

29,535 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2018
TVS Metro 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Scooty 2018
Honda Dio Scooty 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,170

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio DX Yellow 2018
Honda Dio DX Yellow 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,070

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 Black Red - 11 2018
Bajaj Discover 110 Black Red - 11 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,185

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 White - 11 2018
Bajaj Pulsar NS160 White - 11 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,985

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar RS200 Blue - 11 2018
Bajaj Pulsar RS200 Blue - 11 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 186,085

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 Red - 11 2018
Bajaj Pulsar NS200 Red - 11 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina Black - 11 2018
Bajaj Platina Black - 11 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Double Disc Red 11 2018
Bajaj Pulsar 150 Double Disc Red 11 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 Black Red - 11 2018
Bajaj Pulsar 180 Black Red - 11 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,785

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 Black Red - 11 2018
Bajaj CT100 Black Red - 11 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache bike center 2018
TVS Apache bike center 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego SBS 2019
TVS Wego SBS 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 37,785

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

43,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2016
Suzuki Gixxer 2016

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

24,200 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache New bikes 2018
TVS Apache New bikes 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

29,535 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Star Sport 2007
TVS Star Sport 2007

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 ns 200 2019
Bajaj Pulsar NS200 ns 200 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,485

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

7,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina es 100 2019
Bajaj Platina es 100 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,485

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet ch110 2007
Honda Hornet ch110 2007

39,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 560,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!