වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 100 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj V15 2017
Bajaj V15 2017

31,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 199,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

20,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj V15 2017
Bajaj V15 2017

7,800 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 2006
Honda Hornet 2006

37,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 560,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Super Club 2017
Honda Super Club 2017

6,306 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 blue and black 2014
Bajaj CT100 blue and black 2014

57,045 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 BDJ 2016
Bajaj Discover 125 BDJ 2016

22,100 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2015
Bajaj Pulsar 135 2015

20,509 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 BFA-++++ 2017
Bajaj Pulsar 135 BFA-++++ 2017

8,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache bike center 2018
TVS Apache bike center 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

58,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 BDO 2016
Bajaj CT100 BDO 2016

21,890 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Fazer FZR 2015
Yamaha Fazer FZR 2015

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

20,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha 1991
Yamaha 1991

100,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 BDU 2016
Bajaj Discover 125 BDU 2016

23,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ New 2018
TVS Scooty Pep+ New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 U G 4 2015
Bajaj Pulsar 150 U G 4 2015

34,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 Mono Shocks 2013
Bajaj Discover 125 Mono Shocks 2013

38,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2012
TVS Metro 2012

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!