වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 g/black 2018
TVS Apache 180 g/black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 g/red 2018
TVS Apache 150 g/red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS wego g/black 2018
TVS wego g/black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS metro g/blue 2018
TVS metro g/blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 g/white 2018
TVS Apache 200 g/white 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS scooty pep g/pink 2018
TVS scooty pep g/pink 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2017
Bajaj Discover 2017

23,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda cd 90 1994
Honda cd 90 1994

45,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 w/blue 2018
TVS Apache 180 w/blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 i/green 2018
TVS Apache 150 i/green 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS metro i/red 2018
TVS metro i/red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS scooty pep i/purple 2018
TVS scooty pep i/purple 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 i/red 2018
TVS Apache 200 i/red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego i/blue 2018
TVS Wego i/blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - balius 2009
balius 2009

28,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2014
Bajaj Discover 125 2014

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 t/red 2018
TVS Apache 180 t/red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS 200 2017
Bajaj Pulsar NS 200 2017

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ V2 BEM#### 2016
Yamaha FZ V2 BEM#### 2016

11,200 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 324,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Pleasure 2012
Honda Pleasure 2012

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha fz s v-2 2016
Yamaha fz s v-2 2016

14,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj ct 100 2017
Bajaj ct 100 2017

21,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Xl 200r 1997
Honda Xl 200r 1997

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!