වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 166 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2015
Suzuki Gixxer 2015

29,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache RTR 150 Red Matte 2018
TVS Apache RTR 150 Red Matte 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 2019
TVS Apache 150 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 more 2019
TVS Ntorq 125 more 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache RTR Red 2018
TVS Apache RTR Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 letest 2019
TVS Ntorq 125 letest 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 Latest 2019
TVS Apache 150 Latest 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 blue 2019
TVS Apache 150 blue 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,500

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 මහරගම 2019
TVS Apache 150 මහරගම 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 මහරගම 2019
TVS Ntorq 125 මහරගම 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 2019
TVS Apache 200 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq Red 2018
TVS Ntorq Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 Grey 2019
TVS Ntorq 125 Grey 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 blue 2019
TVS Apache 150 blue 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 Black 2011
Bajaj Discover 125 Black 2011

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 version 2019
TVS Apache 150 version 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 version 2019
TVS Ntorq 125 version 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 version 2019
TVS Apache 160 version 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 version 2019
TVS Apache 200 version 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

26,855 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda SL 230 2008
Honda SL 230 2008

86,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2017
Honda Dio 110 2017

8,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 41,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 200 2017
Demak DTM 200 2017

6,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 N S 160 2017
Bajaj Pulsar NS160 N S 160 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Z R 2017
Yamaha Ray ZR Z R 2017

7,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2018
Honda Dio 110 2018

6,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!