වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 125 2012
Bajaj Platina 125 2012

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ m/black 2018
TVS Scooty Pep+ m/black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,500

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio ... 2017
Honda Dio ... 2017

2,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro b/red 2018
TVS Metro b/red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,500

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego red 2018
TVS Wego red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 2018
TVS Apache 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,500

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 2018
TVS Apache 180 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 f/matte 2018
TVS Apache 200 f/matte 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,500

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Gramour 2015
Hero Gramour 2015

21,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 150 2018
Yamaha FZ 150 2018

6,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Boxer black 2018
Bajaj Boxer black 2018

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego n/black 2018
TVS Wego n/black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ n/brown 2018
TVS Scooty Pep+ n/brown 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro n/green 2018
TVS Metro n/green 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 n/blue 2018
TVS Apache 150 n/blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 n/blue 2018
TVS Apache 180 n/blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 n/white 2018
TVS Apache 200 n/white 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 185 1979
Honda CD 185 1979

65,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 W A MOTORS 2016
Bajaj Pulsar 150 W A MOTORS 2016

34,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

85,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Disk 2018
Yamaha Ray ZR Disk 2018

2 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

5,141 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

5,585 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina ප්ලැටිනා 2014
Bajaj Platina ප්ලැටිනා 2014

29,423 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2017
Demak DTM 2017

11,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!