වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2017
TVS Metro 2017

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ PURPLE 2018
TVS Scooty Pep+ PURPLE 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 100 RED new 2018
TVS Metro 100 RED new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 NEW BLUE 2018
TVS Ntorq 125 NEW BLUE 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,700

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 BLACK NEW 2018
TVS Apache 160 BLACK NEW 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 RED MATTE 2018
TVS Apache 200 RED MATTE 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 RED 2014
Honda Dio 110 RED 2014

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,500

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 100 green new 2018
TVS Metro 100 green new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 110 b/red new 2018
TVS Wego 110 b/red new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ 90 blue new 2018
TVS Scooty Pep+ 90 blue new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 3v 2018
TVS Ntorq 125 3v 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,700

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 4v 2018
TVS Apache 160 4v 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 white matte 2018
TVS Apache 150 white matte 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 101,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 blue matte 2018
TVS Apache 180 blue matte 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 NEW v.2 2018
TVS Apache 200 NEW v.2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 110 METALLIC GREY 2018
TVS Wego 110 METALLIC GREY 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2017
Bajaj CT100 2017

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure BBV 2015
Hero Pleasure BBV 2015

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 2017
TVS Apache 180 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2016
Bajaj Pulsar 180 2016

9,300 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR CYGNUS 2017
Yamaha Ray ZR CYGNUS 2017

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!