වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 188 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 available 2018
TVS Ntorq 125 available 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 available 2018
TVS Apache 160 available 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,870

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 2018
TVS Apache 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,700

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 2018
TVS Apache 180 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,570

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 available 2018
TVS Apache 200 available 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro bike center 2016
TVS Metro bike center 2016

8,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq bike center 2018
TVS Ntorq bike center 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2015
Bajaj Platina 2015

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 new 2018
TVS Ntorq 125 new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

90,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Flame 125 2008
TVS Flame 125 2008

84,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego මහරගම 2018
TVS Wego මහරගම 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 මහරගම 2018
TVS Ntorq 125 මහරගම 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 මහරගම 2018
TVS Apache 160 මහරගම 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,870

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 මහරගම 2018
TVS Apache 150 මහරගම 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,700

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 2018
TVS Apache 180 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,570

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 2018
TVS Apache 200 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Red white 2016
Honda Dio Red white 2016

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro වාසිම තැන 2018
TVS Metro වාසිම තැන 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,370

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ වාසිම තැන 2018
TVS Scooty Pep+ වාසිම තැන 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk double disc 2016
Hero Hunk double disc 2016

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ pink 2018
TVS Scooty Pep+ pink 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro new 2018
TVS Metro new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,370

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego new 2018
TVS Wego new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2008
Hero Hunk 2008

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!