වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 2,235 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache MOTORS 2017
TVS Apache MOTORS 2017

6,520 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq අළුත්ම අළුත්🌞🌞🌞 2018
TVS Ntorq අළුත්ම අළුත්🌞🌞🌞 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Fzs 2012
Yamaha FZ S Fzs 2012

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

විනාඩි 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Dark Knight 2018
Yamaha FZ S Dark Knight 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 6 2018
Yamaha FZ S 6 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,500

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha JGR 2001
Yamaha JGR 2001

65,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Rear Disk(16/1/19)1 2018
Yamaha FZ S Rear Disk(16/1/19)1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 439,900

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ Piliyandala Scooty M 2017
Yamaha FZ Piliyandala Scooty M 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Facino Mat Red (20/7)1 2018
Yamaha Facino Mat Red (20/7)1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,470

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR (20/7)3 2018
Yamaha Ray ZR (20/7)3 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Saluto 125 cc (20/7)2 2018
Yamaha Saluto 125 cc (20/7)2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Disk D&8 (20/7)1 2018
Yamaha Ray ZR Disk D&8 (20/7)1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Saluto 125cc (20/7)1 2018
Yamaha Saluto 125cc (20/7)1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 (20/7)4 2018
Yamaha FZ S ver 2.0 (20/7)4 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ FI ver 2.0(20/7)6 2018
Yamaha FZ FI ver 2.0(20/7)6 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 (20/7)3 2018
Yamaha FZ S ver 2.0 (20/7)3 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 (20/7)1 2018
Yamaha FZ S ver 2.0 (20/7)1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Dual Disc 2018
Yamaha FZ S Dual Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,480

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray M 2015
Yamaha Ray M 2015

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR #88.6 2018
Yamaha Ray ZR #88.6 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 264,900

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Alpha 2018
Yamaha Alpha 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,400

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR S.R 2018
Yamaha Ray ZR S.R 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,101

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 87.10 2018
Yamaha Ray ZR 87.10 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,444

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR #87.8 2018
Yamaha Ray ZR #87.8 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 251,900

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR D.B #87.1 2018
Yamaha Ray ZR D.B #87.1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 251,900

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ black 2017
Yamaha FZ black 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!