වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 800 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Savage Supra 2019
Demak Savage Supra 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 16,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016 HET Edition
Honda Dio 2016 HET Edition

24,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 194,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 16 1 2018
Yamaha FZ 16 1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S # 1 2018
Yamaha FZ S # 1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,500

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2 2018
Yamaha FZ S 2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,400

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 1 2018
Yamaha Ray ZR 1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 269,900

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S #3 2018
Yamaha FZ S #3 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,603

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Street Rally 1 2018
Yamaha Ray ZR Street Rally 1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,670

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 131,970

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Street Rally 2 2018
Yamaha Ray ZR Street Rally 2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,700

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray 1 2018
Yamaha Ray 1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,900

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,970

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR S.R 90.1 2018
Yamaha Ray ZR S.R 90.1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,189

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S D.D#90.11 2018
Yamaha FZ S D.D#90.11 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,696

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 91.1 2018
Yamaha FZ S 91.1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,528

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Brand new 2018
Yamaha FZ S Brand new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 424,500

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR # 5 2018
Yamaha Ray ZR # 5 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,200

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Disc 2018
Yamaha Ray ZR Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 262,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S REAR DISC BRAKE 2018
Yamaha FZ S REAR DISC BRAKE 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 409,400

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Rear Disc # 1 2018
Yamaha FZ S Rear Disc # 1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR StreetRally 2018
Yamaha Ray ZR StreetRally 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,700

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Red 2018
Yamaha FZ S Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Red#02 2018
Yamaha Ray ZR Red#02 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Navyblue 2018
Yamaha Ray ZR Navyblue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,400

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S MatGrey 2018
Yamaha FZ S MatGrey 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 129,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!