වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bravo 2018
Bravo 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Classic 8 2018
Classic 8 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - ELECTRA ALPHA 2018
ELECTRA ALPHA 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bravo 2018
Bravo 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 2016
Bajaj Pulsar 2016

12,800 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125M 2014
Bajaj Discover 125M 2014

29,999 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - City XI 2018
City XI 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,200

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Classic 8 2018
Classic 8 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bravo 2018
Bravo 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dawn 2013
Hero Dawn 2013

27,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

2,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2009
Bajaj Pulsar 150 2009

80,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

24,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda DIO 2010
Honda DIO 2010

5,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray Z 2018
Yamaha Ray Z 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 160r 2016
Honda Hornet 160r 2016

700 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dream Yuga 2013
Honda Dream Yuga 2013

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

63,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 153,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

20,100 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB HORNET 160 2017
Honda CB HORNET 160 2017

3,800 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - ELECTRA VIZ 2018
ELECTRA VIZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 146,020

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 100es 2015
Bajaj Platina 100es 2015

38,764 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

23,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha WR250 2010
Yamaha WR250 2010

34,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 760,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj 12-AVENGER ST 150 2018
Bajaj 12-AVENGER ST 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,380

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!