වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 168 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio yello and gray 2018
Honda Dio yello and gray 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure Honda 2010
Hero Pleasure Honda 2010

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Navy blue 2018
Yamaha Ray ZR Navy blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,500

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR StreetRally 2018
Yamaha Ray ZR StreetRally 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,520

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Dark Knight#01 2018
Yamaha Ray ZR Dark Knight#01 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,520

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Disc 2018
Yamaha Ray ZR Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,920

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Drum#01 2018
Yamaha Ray ZR Drum#01 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,520

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio yello and gray 2018
Honda Dio yello and gray 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S #03 2018
Yamaha FZ S #03 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,500

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR StreetRally#01 2018
Yamaha Ray ZR StreetRally#01 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,220

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Red 2018
Yamaha FZ S Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,520

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ - 16 2018
Yamaha FZ - 16 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,520

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Dark Knight 2018
Yamaha FZ S Dark Knight 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,520

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S #01 2018
Yamaha FZ S #01 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,520

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Traveller 2564 2018
Electra Traveller 2564 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Tricycle 2456 2018
Electra Tricycle 2456 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Tricycle 5846 2018
Electra Tricycle 5846 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Traveller Red 4158 2018
Electra Traveller Red 4158 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Traveller 12256 2018
Electra Traveller 12256 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Runner 5487 2018
Electra Runner 5487 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

පැය 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra KITO R800 5697 2018
Electra KITO R800 5697 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra KITO R800 5669 2018
Electra KITO R800 5669 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra KITO R800 5689 2018
Electra KITO R800 5689 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra KITO R800 1245 2018
Electra KITO R800 1245 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra City R1000 5567 2018
Electra City R1000 5567 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Bravo R1000 6568 2018
Electra Bravo R1000 6568 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!