වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra KITO R600 4547 2018
Electra KITO R600 4547 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Runner N E 09/18 2018
Electra Runner N E 09/18 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 393,900

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S DARK KNIGHT 2018
Yamaha FZ S DARK KNIGHT 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 417,900

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Brand new 2018
Yamaha FZ S Brand new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,900

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR street Rally 2018
Yamaha Ray ZR street Rally 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 267,900

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Jupiter 2016
TVS Jupiter 2016

9,100 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Kito R 800 569 2018
Electra Kito R 800 569 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Kito R 800 2018
Electra Kito R 800 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Kito R 600 3365 2018
Electra Kito R 600 3365 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Kito R 600 1142 2018
Electra Kito R 600 1142 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra KITO R600 4547 2018
Electra KITO R600 4547 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Runner N E 09/18 2018
Electra Runner N E 09/18 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Traveller New E Orange 09/2018 2
Electra Traveller New E Orange 09/2018 2

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Traveller New Edition 09/2018 20
Electra Traveller New Edition 09/2018 20

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2017
Demak DTM 2017

5,679 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR HURRICANE 2007
Honda CBR HURRICANE 2007

21,408 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha TW Original Disk 2012
Yamaha TW Original Disk 2012

25,840 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR New 2018
Yamaha Ray ZR New 2018

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 LS 2013
Bajaj Pulsar 135 LS 2013

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100 2014
Bajaj Discover 100 2014

12,976 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak 2010
TVS Streak 2010

29,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

13,400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Fuel Injection 2017
Yamaha FZ S Fuel Injection 2017

17,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

22,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 179,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!