වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge - Brand new\110. 2018
Hero Maestro Edge - Brand new\110. 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,500

විනාඩි 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure \Brand new\Red';. 2018
Hero Pleasure \Brand new\Red';. 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

විනාඩි 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 \Black.,Registered 2011
Bajaj Pulsar 135 \Black.,Registered 2011

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

විනාඩි 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Registered\110,'; 2012
Honda Dio Registered\110,'; 2012

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

විනාඩි 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak SAVAGE100/Registered 2016
Demak SAVAGE100/Registered 2016

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

විනාඩි 40
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 100\Registered';/ 2014
Hero Pleasure 100\Registered';/ 2014

36,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

විනාඩි 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 /Black.;Registered., 2016
Bajaj Pulsar 150 /Black.;Registered., 2016

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

විනාඩි 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110-red/'; 2013
Honda Dio 110-red/'; 2013

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 46,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Spark .90/red'; 2016
Demak Spark .90/red'; 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Warrior -side mono/150.' 2016
Demak Warrior -side mono/150.' 2016

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 110\Registered/'; 2016
TVS Wego 110\Registered/'; 2016

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 46,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Registered 110 2016
Honda Dio Registered 110 2016

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart 110/Registered.'; 2015
Hero Splender i smart 110/Registered.'; 2015

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro ES\black.100. 2014
TVS Metro ES\black.100. 2014

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 150\white. 2017
Hero Hunk 150\white. 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2008
Bajaj Discover 2008

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 100 2018
Hero Pleasure 100 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart 110 2018
Hero Splender i smart 110 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge new edition/ 2018
Hero Maestro Edge new edition/ 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 100 Registered 2013
Hero Pleasure 100 Registered 2013

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk Brand new 150 2018
Hero Hunk Brand new 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero HF Deluxe 100 Brand new/black. 2018
Hero HF Deluxe 100 Brand new/black. 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,350

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero HF Deluxe 100 2018
Hero HF Deluxe 100 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,350

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk Brand new 150 ,.; 2018
Hero Hunk Brand new 150 ,.; 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart 110 Brand new';/ 2018
Hero Splender i smart 110 Brand new';/ 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!