වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Vespa VXL product red 2017
Vespa VXL product red 2017

215 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro BDF-@@@@ 2016
TVS Metro BDF-@@@@ 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Xtream Dual Disk 2012
Hero Xtream Dual Disk 2012

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

පැය 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

30,200 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 153,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2.0 2016
Yamaha FZ S 2.0 2016

11,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 125 dts i 2009
Bajaj Platina 125 dts i 2009

33,600 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2018
Bajaj Pulsar 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,500

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2018
Bajaj Discover 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 282,950

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 M BBD-#### 2014
Bajaj Discover 125 M BBD-#### 2014

22,890 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina ES BEZ-==== 2017
Bajaj Platina ES BEZ-==== 2017

12,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 23,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2012
Bajaj Pulsar 180 2012

43,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Gramour 2015
Hero Gramour 2015

21,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 BEQ- 2017
Bajaj Pulsar NS160 BEQ- 2017

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 BDM-**** 2016
Bajaj Pulsar 150 BDM-**** 2016

21,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Super Splender nxg 2009
Hero Super Splender nxg 2009

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dream 2013
Honda Dream 2013

52,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki AX100 2015
Suzuki AX100 2015

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2011
Bajaj Discover 2011

36,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100 2011
Bajaj Discover 100 2011

42,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Vespa VXL product red 2017
Vespa VXL product red 2017

215 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 BDI-#### 2016
Bajaj CT100 BDI-#### 2016

17,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Avenger 2006
Bajaj Avenger 2006

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

58,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 2016
Suzuki GN 125 2016

14,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 BEK_**** 2017
Bajaj Pulsar 135 BEK_**** 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 125cc 2010
Bajaj Platina 125cc 2010

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!