වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Avenger Street 2017
Bajaj Avenger Street 2017

33,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 2003
Honda Hornet 2003

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GS 125 2016
Suzuki GS 125 2016

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Royal Enfield Thunderbird 2016
Royal Enfield Thunderbird 2016

17,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 800,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Super Club 2016
Honda Super Club 2016

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Little Cub 2005
Honda Little Cub 2005

6,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

17,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

5,300 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina good condition 2011
Bajaj Platina good condition 2011

48,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge 2017
Hero Maestro Edge 2017

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 24,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge 2017
Hero Maestro Edge 2017

8,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

58,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Glamour FI 2011
Hero Glamour FI 2011

31,925 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,999

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache Disc 2019
TVS Apache Disc 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 116,370

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kawasaki D Tracker 2006
Kawasaki D Tracker 2006

20,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 400,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure Red 2015
Hero Pleasure Red 2015

10,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Unicorn 2012
Honda CB Unicorn 2012

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Avenger Street 2017
Bajaj Avenger Street 2017

33,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2018
Bajaj Discover 125 2018

9,125 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda 2016
Honda 2016

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq bike center 2018
TVS Ntorq bike center 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Trigger 2016
Honda CB Trigger 2016

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha TW 2007
Yamaha TW 2007

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

22,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2011
Bajaj Discover 2011

51,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!