වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2014
Bajaj Platina 2014

53,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

18,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha fz 2.0 2016
Yamaha fz 2.0 2016

11,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha YZFR15 2013
Yamaha YZFR15 2013

19,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 460,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

68,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero BDR=Xtream 2016
Hero BDR=Xtream 2016

12,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kinetic GF 125 2005
Kinetic GF 125 2005

45,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB125E 2013
Honda CB125E 2013

6,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 16 vr.02 2016
Yamaha FZ 16 vr.02 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Minnelli Elegan 2011
Minnelli Elegan 2011

5,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Gullarm 2000
Honda Gullarm 2000

13,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha VZ-FZ 16 2010
Yamaha VZ-FZ 16 2010

44,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Gramour 2016
Hero Gramour 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Skyline 2017
Demak Skyline 2017

9,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet 2017
Honda CB Hornet 2017

9,700 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj BDF=-CT100 2016
Bajaj BDF=-CT100 2016

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha DT 175 2000
Yamaha DT 175 2000

87,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S-XC-**** 2012
Yamaha FZ S-XC-**** 2012

33,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero BBT==Pleasure 2015
Hero BBT==Pleasure 2015

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj NS 200 2016
Bajaj NS 200 2016

15,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 345,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache RtR 2014
TVS Apache RtR 2014

42,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 Modified 2005
Bajaj CT 100 Modified 2005

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki TS185ERKI 2005
Suzuki TS185ERKI 2005

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Street 1999
Hero Street 1999

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Glamour125 2010
Hero Glamour125 2010

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!