වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 New edition 2017
Bajaj Pulsar 150 New edition 2017

6,600 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2009
Bajaj Platina 2009

80,425 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Activa 2015
Honda Activa 2015

13,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 41,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2010
Honda Dio 2010

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100cc 2010
Bajaj Discover 100cc 2010

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha sz x 2012
Yamaha sz x 2012

45,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2011
Honda Dio 2011

27,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Xtream 2014
Hero Xtream 2014

9,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 BDS=$$$$ 2016
Bajaj Pulsar 135 BDS=$$$$ 2016

32,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 BAH-#### 2013
Bajaj CT100 BAH-#### 2013

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 100 disc 2008
Bajaj Platina 100 disc 2008

55,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

16,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

65,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2010
Bajaj Platina 2010

89,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100 2010
Bajaj Discover 100 2010

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ Bike 2010
Yamaha FZ Bike 2010

24,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

59,274 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

17,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover DTS-SI 2011
Bajaj Discover DTS-SI 2011

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2008
Bajaj CT100 2008

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 H 2014
Suzuki GN 125 H 2014

41,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 2018
Bajaj Pulsar NS200 2018

6,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

27,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!