වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ self start 2014
TVS Scooty Pep+ self start 2014

14,200 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100cc 2010
Bajaj Discover 100cc 2010

120,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,500

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR 2015
Honda CBR 2015

18,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 645,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 BDU=#### 2016
Bajaj Discover 125 BDU=#### 2016

21,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

20,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

20,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

11,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq bike center 2018
TVS Ntorq bike center 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio bike center 2017
Honda Dio bike center 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 Discovery DRL 201
Bajaj Discover 125 Discovery DRL 201

1,130 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ 2016
TVS Scooty Pep+ 2016

9,600 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart 2016
Hero Splender i smart 2016

26,353 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Aprilia SR black 2017
Aprilia SR black 2017

11,158 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2007
Bajaj Platina 2007

86,998 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

7,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2018
Bajaj Discover 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 292,950

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Star Sport 2007
TVS Star Sport 2007

48,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2018
Bajaj Pulsar 180 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 410,950

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2018
Bajaj CT100 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 233,950

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!