වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 1,629 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 110CC 2018
TVS Wego 110CC 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 2018
TVS Ntorq 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 2018
TVS Ntorq 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,600

විනාඩි 43
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR BFB- 2017
Yamaha Ray ZR BFB- 2017

10,677 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR (11/9)5 2018
Yamaha Ray ZR (11/9)5 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR (11/10)4 2018
Yamaha Ray ZR (11/10)4 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR (11/10)3 2018
Yamaha Ray ZR (11/10)3 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR (11/10)1 2018
Yamaha Ray ZR (11/10)1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 2018
Yamaha FZ S ver 2.0 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 2018
Yamaha FZ S ver 2.0 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,900

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2013
Bajaj Platina 2013

18,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2018
Bajaj CT100 2018

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq bike center 2018
TVS Ntorq bike center 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio bike center 2016
Honda Dio bike center 2016

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2016
Bajaj Discover 2016

12,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ Fi ver 2.0(11/8)5 2018
Yamaha FZ Fi ver 2.0(11/8)5 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 (11/8)1 2018
Yamaha FZ S ver 2.0 (11/8)1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 (11/8)4 2018
Yamaha FZ S ver 2.0 (11/8)4 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ Fi ver 2.0 (11/8)3 2018
Yamaha FZ Fi ver 2.0 (11/8)3 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S ver 2.0 (11/8)2 2018
Yamaha FZ S ver 2.0 (11/8)2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S MINU WARSHA 2015
Yamaha FZ S MINU WARSHA 2015

33,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 268,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk MINU WARSHA 2017
Hero Hunk MINU WARSHA 2017

8,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Fazer MWM 2017
Yamaha Fazer MWM 2017

6,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 MWM 2015
Bajaj Pulsar 150 MWM 2015

23,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk MINU WARSHA 2017
Hero Hunk MINU WARSHA 2017

9,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 212,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 MWM 2016
Bajaj Discover 125 MWM 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!