වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 570 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS WEGO 2015
TVS WEGO 2015

11,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj BFV Platina ES 2017
Bajaj BFV Platina ES 2017

4,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray 2013
Yamaha Ray 2013

11,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Caliber 115 2003
Bajaj Caliber 115 2003

62,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 29,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Duet 2016
Hero Duet 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha ray zr blue 2017
Yamaha ray zr blue 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha fz s ver 2.0 2017
Yamaha fz s ver 2.0 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha fzs ver 2.0 2017
Yamaha fzs ver 2.0 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha fzs ver 2.0 2017
Yamaha fzs ver 2.0 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 134,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha RAY ZR 2017
Yamaha RAY ZR 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha fzs mat black 2017
Yamaha fzs mat black 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha RAY ZR 2017
Yamaha RAY ZR 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha RAY ZR 2017
Yamaha RAY ZR 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ Ver 2.0 2016
Yamaha FZ Ver 2.0 2016

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS stiyker 2018
TVS stiyker 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda dio 2013
Honda dio 2013

15,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj PULSAR 150 2016
Bajaj PULSAR 150 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ VER 2.0 2016
Yamaha FZ VER 2.0 2016

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha NewRey zr 113 2017
Yamaha NewRey zr 113 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha fzs ver150 2.0 2017
Yamaha fzs ver150 2.0 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Fzs VER 2.0 2017
Yamaha Fzs VER 2.0 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GS 125 1997
Suzuki GS 125 1997

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray Zr - 113cc 2017
Yamaha Ray Zr - 113cc 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha BRONCO 225 2008
Yamaha BRONCO 225 2008

22,420 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S - VERSION 2.0 2017
Yamaha FZ S - VERSION 2.0 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,900

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!