වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 146 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 AE BRAND NEW08 2018
Bajaj Pulsar 150 AE BRAND NEW08 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 AE BRAND NEW07 2018
Bajaj Pulsar 150 AE BRAND NEW07 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 AE BRAD NEW06 2018
Bajaj Pulsar 135 AE BRAD NEW06 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 AE BRAD NEW05 2018
Bajaj Discover 125 AE BRAD NEW05 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,150

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 AE@BRAND NEW04 2018
Bajaj Discover 110 AE@BRAND NEW04 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina BRAND NEW03 2018
Bajaj Platina BRAND NEW03 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,785

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk BCO 2015
Hero Hunk BCO 2015

49,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 FREE OFFERS#140 2018
Bajaj CT100 FREE OFFERS#140 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,240

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover Discovery 135 2010
Bajaj Discover Discovery 135 2010

67,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2015
Bajaj Pulsar 135 2015

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 ASIRI##KD31 2018
Bajaj Pulsar NS200 ASIRI##KD31 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 ASIRI##KD30 2018
Bajaj Pulsar NS200 ASIRI##KD30 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 ASIRI##KD28 2018
Bajaj Pulsar NS160 ASIRI##KD28 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 ASIRI##KD27 2018
Bajaj Pulsar NS160 ASIRI##KD27 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 ASIRI##KD25 2018
Bajaj Pulsar NS160 ASIRI##KD25 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 ASIRI##KD24 2018
Bajaj Pulsar 150 ASIRI##KD24 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 ASIRI##KD23 2018
Bajaj Pulsar 150 ASIRI##KD23 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,600

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina ASIRI##KD21 2018
Bajaj Platina ASIRI##KD21 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,940

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 ASIRI##KD20 2018
Bajaj Discover 125 ASIRI##KD20 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,150

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 ASIRI##KD18 2018
Bajaj CT100 ASIRI##KD18 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,240

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

31,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2013
Bajaj Pulsar 180 2013

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2013
Bajaj Pulsar 150 2013

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!