වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BBL 2014
Suzuki Volty BBL 2014

70,678 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 338,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BCK 2015
Suzuki Volty BCK 2015

34,560 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet CH 130 BCS 2015
Honda Hornet CH 130 BCS 2015

32,591 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 698,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

50,409 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S FZs 2018
Yamaha FZ S FZs 2018

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache bike center 2019
TVS Apache bike center 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BDB 2016
Suzuki Volty BDB 2016

37,992 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

25,400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Rayzr 2017
Yamaha Ray ZR Rayzr 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 2018
Bajaj Pulsar NS160 2018

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DXT Dart 225cc 2016
Demak DXT Dart 225cc 2016

4,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

15,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 CT 100 2017
Bajaj CT100 CT 100 2017

14,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 149,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

22,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2011
Hero Hunk 2011

34,542 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 2017
Honda Hornet 2017

21,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 875,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S BCL_**** 2015
Yamaha FZ S BCL_**** 2015

32,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS phoenix 125 2014
TVS phoenix 125 2014

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

11,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GS 125 2001
Suzuki GS 125 2001

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Jade CH 120 2006
Honda Jade CH 120 2006

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha TW 225 XT 2012
Yamaha TW 225 XT 2012

19,564 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!