වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 64 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Victor 2006
TVS Victor 2006

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki SB TRACKER D2 2015
Suzuki SB TRACKER D2 2015

48,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 640,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda VTR 250 2008
Honda VTR 250 2008

18,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hercules 2006
Hercules 2006

58,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2011
Hero Hunk 2011

31,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Zoomer 2015
Honda Zoomer 2015

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

18,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Navi 2017
Honda Navi 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 20
Bajaj Discover 125 20

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 20
Bajaj Discover 125 20

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2017
Bajaj Pulsar 180 2017

1,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Jupiter BBV 2015
TVS Jupiter BBV 2015

12,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty 2010
Suzuki Volty 2010

71,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S FZS 2016
Yamaha FZ S FZS 2016

20,175 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S version 2 , EFI 2016
Yamaha FZ S version 2 , EFI 2016

6,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 337,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty 2015
Suzuki Volty 2015

38,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 90 2001
Honda CD 90 2001

100,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

12,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina ES BDJ-**** 2016
Bajaj Platina ES BDJ-**** 2016

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 BDI **** 2016
Bajaj CT100 BDI **** 2016

16,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2011
Yamaha FZ 2011

53,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 pulsa 2011
Bajaj Pulsar 150 pulsa 2011

3,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj pulser 2013
Bajaj pulser 2013

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

21,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Navi 2017
Honda Navi 2017

10,600 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!