වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 119 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

23,230 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Magna Twin 2005
Honda Magna Twin 2005

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Glamour 2012
Hero Glamour 2012

68,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Xtream 2006
Hero Xtream 2006

15,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj V15 2017
Bajaj V15 2017

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 Ct 100 2018
Bajaj CT100 Ct 100 2018

4,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart 2016
Hero Splender i smart 2016

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero HF Deluxe 2017
Hero HF Deluxe 2017

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Activa 2016
Honda Activa 2016

2,100 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Jupiter 2014
TVS Jupiter 2014

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2.0 Version 2017
Yamaha FZ 2.0 Version 2017

2,591 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak Scooty 2011
TVS Streak Scooty 2011

17,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

57,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty Leasing 2015
Suzuki Volty Leasing 2015

54,300 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

17,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2017
Bajaj Pulsar 180 2017

9,114 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Chatarc 1980
Bajaj Chatarc 1980

75,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda PCX 125 2018
Honda PCX 125 2018

650 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 675,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 2017
Bajaj Pulsar NS200 2017

6,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!