වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj pulsar 200 RS 2017
Bajaj pulsar 200 RS 2017

400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 595,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

19,051 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki SX 2003
Suzuki SX 2003

38,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2017
Hero Pleasure 2017

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS BDQ=Apache 150 2016
TVS BDQ=Apache 150 2016

27,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray 2014
Yamaha Ray 2014

26,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kawasaki D TRACKER 2014
Kawasaki D TRACKER 2014

34,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 600,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda XR /CH 140 2012
Honda XR /CH 140 2012

19,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 475,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD200 1989
Honda CD200 1989

664 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 665,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda chaly 1982
Honda chaly 1982

700 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj BAB=Pulsar 135 2013
Bajaj BAB=Pulsar 135 2013

33,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj BDV Pulsar NS 150 2016
Bajaj BDV Pulsar NS 150 2016

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 185 Road Master 1974
Honda CD 185 Road Master 1974

10,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj pulsar 135 LS 2018
Bajaj pulsar 135 LS 2018

2,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero BDC Pleasure 2016
Hero BDC Pleasure 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS BEO=Zest 2017
TVS BEO=Zest 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda BEQ=Navi 2017
Honda BEQ=Navi 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj BCV CT100 2015
Bajaj BCV CT100 2015

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda HET dio 2016
Honda HET dio 2016

21,990 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 2016
TVS Apache 160 2016

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha DT175 2000
Yamaha DT175 2000

10,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj G-PULSAR 200RS-R 2018
Bajaj G-PULSAR 200RS-R 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 197,020

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj G-PULSAR 200NS-W 2018
Bajaj G-PULSAR 200NS-W 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,070

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj G-PULSAR 200NS-R 2018
Bajaj G-PULSAR 200NS-R 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,070

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj G-PULSAR-200NS-B 2018
Bajaj G-PULSAR-200NS-B 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,070

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!