වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2007
Bajaj Discover 2007

41,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ25 Black 2018
Yamaha FZ25 Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,370

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BCL 2015
Suzuki Volty BCL 2015

23,450 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BAJ 2014
Suzuki Volty BAJ 2014

23,999 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BCE 2015
Suzuki Volty BCE 2015

18,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BAO 2014
Suzuki Volty BAO 2014

14,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Piaggio Spera 1999
Piaggio Spera 1999

80,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Piaggio GT250 hexagon 2000
Piaggio GT250 hexagon 2000

10,903 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 BFE 2017
Bajaj CT100 BFE 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart BCL=#### 2015
Hero Splender i smart BCL=#### 2015

18,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Rino 2012
Demak Rino 2012

27,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Disc Break 2018
Yamaha Ray ZR Disc Break 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Army Green 2018
Yamaha Ray ZR Army Green 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Matte Blue 2018
Yamaha Ray ZR Matte Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Street Rally Red 2018
Yamaha Ray ZR Street Rally Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Street Rally Blue 2018
Yamaha Ray ZR Street Rally Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Dark Knight 2018
Yamaha Ray ZR Dark Knight 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,900

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ Version 2.0 2018
Yamaha FZ Version 2.0 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,500

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Dark Knight 2018
Yamaha FZ S Dark Knight 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 131,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Version 2.0 2018
Yamaha FZ S Version 2.0 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,500

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kawasaki D Tracker D2 2015
Kawasaki D Tracker D2 2015

13,999 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 199,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2007
Bajaj Discover 2007

41,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

6,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 135 2008
Bajaj Discover 135 2008

41,560 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 109,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kawasaki D Tracker 2009
Kawasaki D Tracker 2009

68,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 445,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

18,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!