වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 280 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

10,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BAV xxxx 2010
Suzuki Volty BAV xxxx 2010

23,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

875 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR 1998
Honda CBR 1998

19,876 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ 2018
TVS Scooty Pep+ 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CG 125 1995
Honda CG 125 1995

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

3,100 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

4,100 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge 110 2017
Hero Maestro Edge 110 2017

4,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

4,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash 110 2016
Hero Dash 110 2016

6,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 110 2016
TVS Wego 110 2016

7,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2016
Yamaha Ray ZR 2016

4,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

7,530 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

8,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

4,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2017
Honda Dio 110 2017

3,600 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

4,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

7,100 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 29,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

5,100 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 22,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

4,100 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 22,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

6,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 22,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2014 2016
Yamaha FZ S 2014 2016

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!