වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 224 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 Red 2016
Bajaj CT100 Red 2016

21,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2013
Bajaj Pulsar 135 2013

46,662 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

විනාඩි 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro W A Motors 2016
TVS Metro W A Motors 2016

10,366 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 15,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2018
Bajaj CT100 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,735

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha AEROX 2018
Yamaha AEROX 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 690,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha N Max 2018
Yamaha N Max 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 759,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB150R 2018
Honda CB150R 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 810,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda PCX 150 2018
Honda PCX 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 790,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender 100 2017
Hero Splender 100 2017

3,100 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2014
TVS Wego 2014

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 100 2016
TVS Metro 100 2016

6,580 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 20,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart 100 2016
Hero Splender i smart 100 2016

6,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 22,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB twister 2017
Honda CB twister 2017

8,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2015
Bajaj Discover 125 2015

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 22,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2017
Honda Dio 110 2017

4,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2015
Honda Dio 110 2015

4,520 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 110 2015
Hero Pleasure 110 2015

7,520 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 15,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 150 2016
Yamaha FZ S 150 2016

13,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero glamour 2016
Hero glamour 2016

9,600 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 10,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 2017
TVS Apache 160 2017

4,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S .. 2016
Yamaha FZ S .. 2016

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 305,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar RS200 2018
Bajaj Pulsar RS200 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,225

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 2018
Bajaj Pulsar NS200 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,100

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2018
Bajaj Pulsar 180 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,030

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2018
Bajaj CT100 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,735

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 2018
Bajaj Pulsar NS160 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,235

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!