වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 338 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda PCX 150 2018
Honda PCX 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 261,200

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda PCX H2C Edition 2018
Honda PCX H2C Edition 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 875,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 M 2018
Bajaj Discover 125 M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,980

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 LS 2018
Bajaj Pulsar 135 LS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,117

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2018
Bajaj Pulsar 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,392

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

28,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100 2013
Bajaj Discover 100 2013

38,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discovery 100 2012
Bajaj Discovery 100 2012

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 100 2015
Bajaj Platina 100 2015

31,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Karizma 2015
Hero Karizma 2015

17,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ-version 3 2016
Yamaha FZ-version 3 2016

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 New 2017
Bajaj CT 100 New 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,192

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Wind 125 2005
Bajaj Wind 125 2005

41,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha N MAX 2018
Yamaha N MAX 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 227,700

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB150r 2018
Honda CB150r 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 243,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj pulsar 135 2011
Bajaj pulsar 135 2011

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak skyline 2016
Demak skyline 2016

6,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj discaver 2013
Bajaj discaver 2013

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj ct 100 2008
Bajaj ct 100 2008

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DXT dart 2016
Demak DXT dart 2016

6,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda xr 125 2016
Honda xr 125 2016

4,600 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj discover 2011
Bajaj discover 2011

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj pulsar 2011
Bajaj pulsar 2011

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero hunk 2015
Hero hunk 2015

6,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero hunk 2015
Hero hunk 2015

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!