වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 280 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero HF Deluxe 2019
Hero HF Deluxe 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2019
Hero Pleasure 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge 2019
Hero Maestro Edge 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 Matte Yellow 2019
Bajaj Pulsar NS200 Matte Yellow 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 unregistered 2019
Bajaj Discover 125 unregistered 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 new 2019
Bajaj Pulsar 150 new 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache . 2019
TVS Apache . 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 blue 2019
Bajaj Pulsar NS160 blue 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,685

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

6,600 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 / 2017
Bajaj Pulsar 180 / 2017

6,600 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 New BLACK 2019
Bajaj Pulsar NS200 New BLACK 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash VX - Fintrex Finance 2017
Hero Dash VX - Fintrex Finance 2017

4,391 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash VX - Fintrex Finance 2017
Hero Dash VX - Fintrex Finance 2017

5,868 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache - Fintrex Finance 2016
TVS Apache - Fintrex Finance 2016

4,042 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 110 DREAM 2017
Honda CD 110 DREAM 2017

3,150 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio - Fintrex Finance 2016
Honda Dio - Fintrex Finance 2016

17,416 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR - Fintrex Finance 2017
Yamaha Ray ZR - Fintrex Finance 2017

24,273 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 Fintrex Finance 2016
Bajaj Pulsar NS200 Fintrex Finance 2016

5,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 Black and Red 2019
Bajaj CT100 Black and Red 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 209,950

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2019
Bajaj Platina 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 239,950

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 Black 2019
Bajaj Pulsar NS200 Black 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 DRL New 2019
Bajaj Discover 125 DRL New 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina NEW 2019
Bajaj Platina NEW 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kawasaki D Tracker 2004
Kawasaki D Tracker 2004

39,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 490,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 Black 2019
Bajaj Discover 110 Black 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,185

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!