වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 384 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 Fintrex Finance 2016
Bajaj Pulsar NS200 Fintrex Finance 2016

5,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash VX - Fintrex Finance 2017
Hero Dash VX - Fintrex Finance 2017

4,391 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash VX - Fintrex Finance 2017
Hero Dash VX - Fintrex Finance 2017

5,868 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache - Fintrex Finance 2016
TVS Apache - Fintrex Finance 2016

4,042 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 110 DREAM 2017
Honda CD 110 DREAM 2017

3,150 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio - Fintrex Finance 2016
Honda Dio - Fintrex Finance 2016

17,416 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR - Fintrex Finance 2017
Yamaha Ray ZR - Fintrex Finance 2017

24,273 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 UG - Fintrex Finance 2016
Bajaj CT100 UG - Fintrex Finance 2016

31,422 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart 2018
Hero Splender i smart 2018

4,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 RANUL MOTORS 2015
Bajaj Pulsar 135 RANUL MOTORS 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart 2017
Hero Splender i smart 2017

3,250 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Twister RANUL MOTORS 2016
Honda Twister RANUL MOTORS 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2016
Demak DTM 2016

5,600 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2016
Demak DTM 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

4,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2018
Hero Pleasure 2018

4,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM RANUL MOTORS 2017
Demak DTM RANUL MOTORS 2017

8,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 2018
Suzuki GN 125 2018

6,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR RANUL MOTORS 2018
Yamaha Ray ZR RANUL MOTORS 2018

3,120 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash RANUL MOTORS 2017
Hero Dash RANUL MOTORS 2017

4,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk RANUL MOTORS 2017
Hero Hunk RANUL MOTORS 2017

6,520 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Stryker RANUL MOTORS 2018
TVS Stryker RANUL MOTORS 2018

3,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2016
Bajaj Pulsar 135 2016

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Red 2015
Honda Dio Red 2015

7,300 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!