වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda XR 250 2007
Honda XR 250 2007

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2006
Bajaj Pulsar 150 2006

45,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 250 2008
Honda Hornet 250 2008

42,325 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj discover 135 2009
Bajaj discover 135 2009

41,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

66,145 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj platina 2010
Bajaj platina 2010

31,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Pept 2008
TVS Pept 2008

23,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

43,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

38,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125M 2014
Bajaj Discover 125M 2014

37,400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2017
Bajaj Pulsar 135 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha TW 225 2014
Yamaha TW 225 2014

33,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 565,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

38,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Fz S 2018
Yamaha Fz S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 135 2007
Bajaj Discover 135 2007

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj XCD 125 2009
Bajaj XCD 125 2009

55,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 61,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Fz_S 2018
Yamaha Fz_S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

22,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 134,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar180 2016
Bajaj Pulsar180 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure-BDT 2016
Hero Pleasure-BDT 2016

12,090 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 2017
TVS Apache 160 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj V 15 2016
Bajaj V 15 2016

20,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Spada 2009
Honda Spada 2009

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ_S 2018
Yamaha FZ_S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!