වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet 2016
Honda CB Hornet 2016

17,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DZM BFR 2017
Demak DZM BFR 2017

9,300 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2014
Bajaj Platina 2014

58,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak Scooty 2014
TVS Streak Scooty 2014

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda AX1 2010
Honda AX1 2010

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2015
Demak DTM 2015

15,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge 2016
Hero Maestro Edge 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache NEW BIKE XXX 2018
TVS Apache NEW BIKE XXX 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Chinthaka Motors 2016
Bajaj Pulsar 150 Chinthaka Motors 2016

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj V15 BEE-++++ 2017
Bajaj V15 BEE-++++ 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

47,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Fz-s Version 1 2014
Yamaha FZ S Fz-s Version 1 2014

36,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 263,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj XCD 2009
Bajaj XCD 2009

78,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 125 Black 2000
Honda CD 125 Black 2000

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2006
Bajaj Discover 125 2006

45,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio BEF 2017
Honda Dio BEF 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet 160R 2016
Honda CB Hornet 160R 2016

7,015 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2009
Bajaj Pulsar 150 2009

99,999 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100 2011
Bajaj Discover 100 2011

54,105 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

36,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 MINU WARSHA MOTORS 2017
Bajaj Pulsar 135 MINU WARSHA MOTORS 2017

12,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 BAF 2013
Bajaj Pulsar 180 BAF 2013

59,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2015
TVS Metro 2015

21,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2012
Bajaj Platina 2012

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!