වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 138 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,300

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 pulsar135 2014
Bajaj Pulsar 135 pulsar135 2014

34,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 .. 2012
Bajaj Pulsar 135 .. 2012

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2018
Bajaj Pulsar 150 2018

1,400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ - 16 Red 2011
Yamaha FZ - 16 Red 2011

29,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

28,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Avenger Street 2016
Bajaj Avenger Street 2016

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina patina 100 2014
Bajaj Platina patina 100 2014

29,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S V 2.0 2016
Yamaha FZ S V 2.0 2016

36,554 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100 2011
Bajaj Discover 100 2011

34,420 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2009
Bajaj Pulsar 150 2009

53,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Flame 2011
TVS Flame 2011

45,450 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

16,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2010
Bajaj Platina 2010

7,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 150 2011
Bajaj Discover 150 2011

36,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 BCV-#### 2015
Bajaj Pulsar 150 BCV-#### 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart BCD-**** 2015
Hero Splender i smart BCD-**** 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - KTM Duke 2018
KTM Duke 2018

1,790 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 560,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2011
Hero Hunk 2011

28,200 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!