වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 120 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover Bike for sale 2011
Bajaj Discover Bike for sale 2011

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2010
Bajaj Pulsar 150 2010

32,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak Scooter 2012
TVS Streak Scooter 2012

8,300 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet CB250 2000
Honda CB Hornet CB250 2000

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

17,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro BDV__#### 2016
TVS Metro BDV__#### 2016

16,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2017
Bajaj CT100 2017

29,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

65,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

11,200 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 BCU 2015 180cc
Bajaj Pulsar 180 BCU 2015 180cc

20,850 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 228,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2016
Suzuki Gixxer 2016

1,950 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR BFM_#### 2017
Yamaha Ray ZR BFM_#### 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2015
TVS Metro 2015

34,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ BFH 2017
TVS Scooty Pep+ BFH 2017

8,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet BDZ 2016 2015
Honda CB Hornet BDZ 2016 2015

16,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 305,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Zest 110cc 2015
TVS Zest 110cc 2015

10,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 134,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep TZ 2007
TVS Scooty Pep TZ 2007

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 Disk 2017
Bajaj Discover 125 Disk 2017

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina BEQ-@@@@ 2017
Bajaj Platina BEQ-@@@@ 2017

12,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 2007
Suzuki GN 125 2007

65,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100 M 2014
Bajaj Discover 100 M 2014

7,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

49,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq New bikes 2018
TVS Ntorq New bikes 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego bike 2016
TVS Wego bike 2016

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!