වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
demak
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 156 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි Demak මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego NEW Bike 2018
TVS Wego NEW Bike 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq අළුත්ම අළුත්🌞🌞🌞 2018
TVS Ntorq අළුත්ම අළුත්🌞🌞🌞 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 200 Super 2017
Demak DTM 200 Super 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Skyline 225 BEN 2016
Demak Skyline 225 BEN 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Skyline MINU WARSHA MOTORS 2017
Demak Skyline MINU WARSHA MOTORS 2017

12,990 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak RINOS 2017
Demak RINOS 2017

22,999 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Civic M W BEK 2017
Demak Civic M W BEK 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DZR 120 2017
Demak DZR 120 2017

10,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DZM M W BEP 2017
Demak DZM M W BEP 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2017
Demak DTM 2017

6,300 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2018
Demak DTM 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 299,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Warrior 2018
Demak Warrior 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 299,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Tropica 2018
Demak Tropica 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 204,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Transtar 2016
Demak Transtar 2016

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak piranha plus 2014
Demak piranha plus 2014

10,200 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Transtar 2018
Demak Transtar 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 224,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2018
Demak DTM 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Warrior 2017
Demak Warrior 2017

12,830 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Spark .90. 2016
Demak Spark .90. 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak SAVAGE 100.'Red. 2015
Demak SAVAGE 100.'Red. 2015

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak SAVAGE 100,.Red. 2015
Demak SAVAGE 100,.Red. 2015

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM RANUL MOTORS 2017
Demak DTM RANUL MOTORS 2017

3,690 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Skyline RANUL MOTORS 2017
Demak Skyline RANUL MOTORS 2017

3,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Sky Born RANUL MOTORS 2017
Demak Sky Born RANUL MOTORS 2017

3,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak D7 RANUL MOTORS 2016
Demak D7 RANUL MOTORS 2016

6,520 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Tropica 2017
Demak Tropica 2017

3,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM MOTORS 2017
Demak DTM MOTORS 2017

6,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!