වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
demak
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි Demak මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 New edition 2017
Bajaj Pulsar 150 New edition 2017

6,600 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2018
Demak DTM 2018

5 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2018
Demak DTM 2018

6 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Tropica 2018
Demak Tropica 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Savage Supra 2018
Demak Savage Supra 2018

1 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Transtar 2018
Demak Transtar 2018

1 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Warrior 2018
Demak Warrior 2018

1 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,970

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Civic 2018
Demak Civic 2018

1 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DZM 2018
Demak DZM 2018

1 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,970

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DZM 2018
Demak DZM 2018

3 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2018
Demak DTM 2018

3 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak SAVAGE 100cc\;';';' 2015
Demak SAVAGE 100cc\;';';' 2015

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak SAVAGE 100\;'';'; 2015
Demak SAVAGE 100\;'';'; 2015

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DZM 2018
Demak DZM 2018

5 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Tropica 2018
Demak Tropica 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Civic 2018
Demak Civic 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2018
Demak DTM 2018

4 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2018
Demak DTM 2018

2 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,970

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2018
Demak DTM 2018

2 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,970

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 200 2017
Demak DTM 200 2017

6,120 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 200 2016
Demak DTM 200 2016

7,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 200 2016
Demak DTM 200 2016

6,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Skyline 225 2017
Demak Skyline 225 2017

3,210 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak 2016
Demak 2016

1,650 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak D7 /125 2016
Demak D7 /125 2016

29,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak SAVAGE 100Blue 2015
Demak SAVAGE 100Blue 2015

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!