වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS CHAMP 2013
TVS CHAMP 2013

15,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 20,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha TW 200 2007
Yamaha TW 200 2007

20,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Jupiter BBV+#### 2015
TVS Jupiter BBV+#### 2015

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Star City Plus 2006
TVS Star City Plus 2006

36,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2017
Bajaj CT100 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

37,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Pulser 2017
Bajaj Pulsar 150 Pulser 2017

14,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda XR baja 2014
Honda XR baja 2014

49,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet chassi 115 2010
Honda Hornet chassi 115 2010

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 570,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR 2015
Honda CBR 2015

10,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 630,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk UD-7010 2009
Hero Hunk UD-7010 2009

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 135CC 2010
Bajaj Discover 135CC 2010

80,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Streak 2011
TVS Scooty Streak 2011

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 paleser 2011
Bajaj Pulsar 135 paleser 2011

38,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ 2017
TVS Scooty Pep+ 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2013
Bajaj CT100 2013

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 Platina Es 2016
Bajaj Pulsar 135 Platina Es 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2016
Bajaj Pulsar 135 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2011
Bajaj Discover 2011

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Activa BDJ 2015
Honda Activa BDJ 2015

6,100 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

48,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS JIVE 2012
TVS JIVE 2012

52,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 200 1982
Honda CD 200 1982

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 590,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak 2014
TVS Streak 2014

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS XL 100 BBF-**** 2014
TVS XL 100 BBF-**** 2014

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!