වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 chinthaka motors 2016
Bajaj CT100 chinthaka motors 2016

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2017
Bajaj Platina 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

73,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 BEB- 2016
Bajaj Pulsar 150 BEB- 2016

23,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR dark night 2018
Yamaha Ray ZR dark night 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S new version. 2018
Yamaha FZ S new version. 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR rally 2018
Yamaha Ray ZR rally 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 267,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Dark Knight 2018
Yamaha FZ S Dark Knight 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,995

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S new 2018
Yamaha FZ S new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 410,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

16,905 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 100 2016
Hero Pleasure 100 2016

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina BEX_++++ 2017
Bajaj Platina BEX_++++ 2017

10,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

10,200 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 New 2014
Bajaj Discover 125 New 2014

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 34,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2014
Bajaj Discover 125 2014

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2012
Bajaj Discover 125 2012

47,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

23,450 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

8,800 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio BFX 2017
Honda Dio BFX 2017

8,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 BDY=#### 2016
Bajaj CT100 BDY=#### 2016

16,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 BCE_#### 2015
Bajaj Pulsar 150 BCE_#### 2015

34,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure BBS=#### 2014
Hero Pleasure BBS=#### 2014

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

34,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

4,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!