වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2012
Bajaj Discover 125 2012

48,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Zest M W 2015
TVS Scooty Zest M W 2015

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S DARK knight 2018
Yamaha FZ S DARK knight 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 418,900

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR DRUME brack 2018
Yamaha Ray ZR DRUME brack 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,900

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR drum 2018
Yamaha Ray ZR drum 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 410,900

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Drum Break 2018
Yamaha Ray ZR Drum Break 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,300

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Disc Break 2018
Yamaha Ray ZR Disc Break 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,900

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Stunner 2014
Honda Stunner 2014

5,600 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 BAW 2014
Bajaj Pulsar 150 BAW 2014

44,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 BFX 2017
Bajaj Pulsar NS160 BFX 2017

6,709 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

800,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2014
Bajaj CT100 2014

26,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2018
Bajaj Pulsar 150 2018

2,200 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

33,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2007
TVS Apache 2007

80,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha 2013
Yamaha 2013

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB4 spec 2 2006
Honda CB4 spec 2 2006

27,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 800,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Twister 2017
Honda Twister 2017

10,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2013
Bajaj Platina 2013

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR DARK knight 2018
Yamaha Ray ZR DARK knight 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,900

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR DRUME brack 2018
Yamaha Ray ZR DRUME brack 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,900

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR STREET RALLY 2018
Yamaha Ray ZR STREET RALLY 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,600

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR STREET RALLY 2018
Yamaha Ray ZR STREET RALLY 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,600

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!