වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar RS200 2016
Bajaj Pulsar RS200 2016

725 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2014
Hero Hunk 2014

28,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 179,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Royal Enfield Classic 2016
Royal Enfield Classic 2016

16,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 875,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2008
Bajaj Pulsar 150 2008

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 150 2012
Bajaj Discover 150 2012

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 150 2012
Bajaj Discover 150 2012

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 37,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge 2018
Hero Maestro Edge 2018

4,250 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2013
Bajaj CT100 2013

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2011
Yamaha FZ 2011

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

14,242 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda PCX 2015
Honda PCX 2015

8,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 700,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 M 2014
Bajaj Discover 125 M 2014

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 125 benly 2002
Honda CD 125 benly 2002

28,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ25 2018
Yamaha FZ25 2018

4,600 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 600,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR Gullarm 2010
Honda CBR Gullarm 2010

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 470,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

38,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 135cc 2008
Bajaj Discover 135cc 2008

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100cc 2010
Bajaj Discover 100cc 2010

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 2015
Bajaj Pulsar NS160 2015

28,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache Good 2011
TVS Apache Good 2011

17,635 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!