වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2012
Hero Hunk 2012

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2014
Bajaj Platina 2014

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2014
Hero Hunk 2014

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 172,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 125 2005
Honda CD 125 2005

31,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 220F 2011
Bajaj Pulsar 220F 2011

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 LS 2012
Bajaj Pulsar 135 LS 2012

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero honda glamour 2010
Hero honda glamour 2010

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Star Sport 2008
TVS Star Sport 2008

45,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2010
Hero Hunk 2010

100,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 black engine 2007
Bajaj Discover 125 black engine 2007

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Magna 2008
Honda Magna 2008

3,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

44,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 LS 2012
Bajaj Pulsar 135 LS 2012

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio scv110 2014
Honda Dio scv110 2014

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

9,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2011
Hero Hunk 2011

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2015
Bajaj Platina 2015

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 M 2014
Bajaj Discover 125 M 2014

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

50,392 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart 2014
Hero Splender i smart 2014

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!