වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 827 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 නවතම 4V 200NS 2018
Bajaj Pulsar NS200 නවතම 4V 200NS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,085

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Cyan Metallic 2018
Yamaha FZ S Cyan Metallic 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,270

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2009 2019
Honda Dio 2009 2019

41,548 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,500

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

24,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio HET 2017
Honda Dio HET 2017

12,200 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet PILIYANDALA SCOOTY M 201
Honda CB Hornet PILIYANDALA SCOOTY M 201

150 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

4,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Navi 110/registered/ 2016
Honda Navi 110/registered/ 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio /registered/BAC**** 2013
Honda Dio /registered/BAC**** 2013

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 46,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

21,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR 2000
Honda CBR 2000

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 500,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

23,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

17,650 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio BDD 2015
Honda Dio BDD 2015

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Twister BAN **** 110 2014
Honda Twister BAN **** 110 2014

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda 2006
Honda 2006

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

15,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 189,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio on light 2017
Honda Dio on light 2017

2,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 222,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio BFN 2017
Honda Dio BFN 2017

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

12,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR 2007
Honda CBR 2007

4,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR 2003
Honda CBR 2003

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 334,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 125 1993
Honda CD 125 1993

99,997 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 27,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2016
Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Jade 2010
Honda Jade 2010

21,697 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 485,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2015
Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2015

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!