වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 929 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda XLR on light 2001
Honda XLR on light 2001

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB 125 1982
Honda CB 125 1982

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Piliyandala Scooty M 2017
Honda Dio Piliyandala Scooty M 2017

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Grazia 2018
Honda Grazia 2018

1,038 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio red & gray 2018
Honda Dio red & gray 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,500

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

37,945 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio scv110 2015
Honda Dio scv110 2015

34,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Super Club 2016
Honda Super Club 2016

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Little Cub 2005
Honda Little Cub 2005

6,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Unicorn 2014
Honda CB Unicorn 2014

27,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2017
Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2017

7,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio red and white 2017
Honda Dio red and white 2017

10,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Red & gray 2018
Honda Dio Red & gray 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,500

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

6,100 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Black 2015
Honda Black 2015

9,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet MINU WARSHA MOTORS 2017
Honda CB Hornet MINU WARSHA MOTORS 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

10,318 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio MOTORS 2017
Honda Dio MOTORS 2017

10,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio white 2013
Honda Dio white 2013

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

පැය 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!