වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 953 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio red & gray 00 2018
Honda Dio red & gray 00 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S dark night 2018
Yamaha FZ S dark night 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Grazia White 2018
Honda Grazia White 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,700

විනාඩි 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet Double Disc 2018
Honda CB Hornet Double Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 91,500

විනාඩි 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 150 Chassis 2006
Honda Hornet 150 Chassis 2006

24,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 845,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110.';, 2012
Honda Dio 110.';, 2012

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 2017
Honda Hornet 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 91,500

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,500

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110., 2015
Honda Dio 110., 2015

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Grazia 2018
Honda Grazia 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,700

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD 125 benly 1997
Honda CD 125 benly 1997

1,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110, 2015
Honda Dio 110, 2015

24,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110'; 2017
Honda Dio 110'; 2017

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda FTR 2010
Honda FTR 2010

29,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Activa i 2014
Honda Activa i 2014

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Unicorn 2012
Honda CB Unicorn 2012

80,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 152,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Red and Black 2018
Honda Dio Red and Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Blue and Black 2018
Honda Dio Blue and Black 2018

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

පැය 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

පැය 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 152,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!