වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 12,119 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2019
Yamaha FZ 16 2019

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 2018
Bajaj CT100 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 229,950

විනාඩි 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS160 160 ns TD [1] 2018
Bajaj Pulsar NS160 160 ns TD [1] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,185

විනාඩි 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep 2012
TVS Scooty Pep 2012

42,222 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

විනාඩි 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-හම්බන්තොට - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

33,000 km

හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

විනාඩි 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2 2018
Yamaha FZ S 2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

විනාඩි 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 1 2018
Yamaha FZ S 1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

විනාඩි 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S # 3 2018
Yamaha FZ S # 3 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 121,000

විනාඩි 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 16 # 1 2018
Yamaha FZ 16 # 1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

විනාඩි 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 1 2018
Yamaha Ray ZR 1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

විනාඩි 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR # 2 2018
Yamaha Ray ZR # 2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

විනාඩි 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR STREET RALLY # 1 2018
Yamaha Ray ZR STREET RALLY # 1 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,300

විනාඩි 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2 2018
Yamaha Ray ZR 2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

විනාඩි 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Street Rally # 2 2018
Yamaha Ray ZR Street Rally # 2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,500

විනාඩි 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

6,100 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

විනාඩි 40
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S MOTORS 2015
Yamaha FZ S MOTORS 2015

44,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

විනාඩි 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Black 2015
Honda Black 2015

9,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

විනාඩි 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet MINU WARSHA MOTORS 2017
Honda CB Hornet MINU WARSHA MOTORS 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

විනාඩි 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

12,890 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

විනාඩි 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

10,318 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

විනාඩි 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak Transtar 2018
Demak Transtar 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 224,900

විනාඩි 47
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

විනාඩි 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Suzuki GN 125 Show Room Conditions 2017
Suzuki GN 125 Show Room Conditions 2017

7,650 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

විනාඩි 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Street Rally 2018
Yamaha Ray ZR Street Rally 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

විනාඩි 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

විනාඩි 49
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 16 2018
Yamaha FZ 16 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 399,900

විනාඩි 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!