වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 11,406 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DTM 2016
Demak DTM 2016

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio BDH 2016
Honda Dio BDH 2016

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2007
Bajaj Pulsar 180 2007

36,452 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 GZ 2003
Suzuki GN 125 GZ 2003

36,458 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 XC 2012
Bajaj Pulsar 135 XC 2012

35,649 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Scooty Pep Red 2004
TVS Scooty Pep Red 2004

49,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 100 2016
TVS Metro 100 2016

6,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 2017
TVS Apache 200 2017

6,520 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 150 2016
Suzuki Gixxer 150 2016

4,100 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

2,500 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 2017
TVS Apache 200 2017

6,300 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 110 2017
Yamaha Ray ZR 110 2017

3,250 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2011
Honda Dio 110 2011

7,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dash BDS 2017
Hero Dash BDS 2017

18,281 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ WT 2011
Yamaha FZ WT 2011

38,581 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 193,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Trigger---BBH 2014
Honda Trigger---BBH 2014

19,251 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 166,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2009
Honda Hornet 2009

24,555 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 555,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2009
Honda Hornet 2009

24,555 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 555,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2009
Honda Hornet 2009

24,555 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 555,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Demak DTM 200 2017
Demak DTM 200 2017

18,581 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk 2012
Hero Hunk 2012

38,584 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj pulsar 150 2010
Bajaj pulsar 150 2010

38,281 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS scooty pept----VH 2010
TVS scooty pept----VH 2010

58,581 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj ct 100---MC 2006
Bajaj ct 100---MC 2006

58,284 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Activa 2017
Honda Activa 2017

2,244 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S BAD 2014
Yamaha FZ S BAD 2014

78,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 224,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!