වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 11,951 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 CAL 2011
Suzuki GN 125 CAL 2011

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2008
Bajaj Platina 2008

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 වාසි ගොඩයි 2018
TVS Apache 180 වාසි ගොඩයි 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,570

විනාඩි 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Loncin 90 Custom 2008
Loncin 90 Custom 2008

30,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

විනාඩි 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 2018
TVS Apache 200 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,970

විනාඩි 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda PCX Special Edition 2017
Honda PCX Special Edition 2017

9,600 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 480,000

විනාඩි 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego XB*-xxxx 2012
TVS Wego XB*-xxxx 2012

40,150 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

විනාඩි 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego WR-2011 2011
TVS Wego WR-2011 2011

30,030 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

විනාඩි 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2007
Suzuki GN 125 2007

51,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

විනාඩි 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet bfk(2017) 2017
Honda Hornet bfk(2017) 2017

22,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 625,000

විනාඩි 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

47,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

විනාඩි 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache Red 2015
TVS Apache Red 2015

36,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

විනාඩි 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2004
Bajaj Pulsar 150 2004

34,075 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

විනාඩි 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 XN 2012
Bajaj Discover 125 XN 2012

34,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

විනාඩි 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 220F 2010
Bajaj Pulsar 220F 2010

30,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

විනාඩි 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ ver 2.0 2018
Yamaha FZ ver 2.0 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

විනාඩි 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

28,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

විනාඩි 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

14,600 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

විනාඩි 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Navi Modified 2017
Honda Navi Modified 2017

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,470

විනාඩි 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Hero Hunk 2010
Hero Hunk 2010

73,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

විනාඩි 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 WF- 2011
Bajaj Pulsar 135 WF- 2011

60,100 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,100

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 BEE 2017
Bajaj Pulsar 135 BEE 2017

11,900 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar NS200 2018
Bajaj Pulsar NS200 2018

1,185 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CB Hornet 2005
Honda CB Hornet 2005

38,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 297,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2015
Yamaha TW 2015

75,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 100 2011
Bajaj Discover 100 2011

35,222 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Press Cup 2005
Honda Press Cup 2005

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!