වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 1,606 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S Cyan Metallic 2018
Yamaha FZ S Cyan Metallic 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,270

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - KTM Duke 200 Brandnew|Roadro 2018
KTM Duke 200 Brandnew|Roadro 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,985

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 |අලුත්ම|Roadro 2018
Bajaj Pulsar NS200 |අලුත්ම|Roadro 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,085

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Ebony Black DTS-i 2018
Bajaj Pulsar 150 Ebony Black DTS-i 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,825

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 LS BSIV Black 2018
Bajaj Pulsar 135 LS BSIV Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,885

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 BSIV New Black 2018
Bajaj Pulsar 150 BSIV New Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,825

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 New 2018
Bajaj Discover 110 New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,350

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 UG 4|Pulsar 2018
Bajaj Pulsar 180 UG 4|Pulsar 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,885

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 |Blue|අලුත්ම|Roadro 2018
Bajaj CT100 |Blue|අලුත්ම|Roadro 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,385

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 |අලුත්ම|200 NS 2018
Bajaj Pulsar NS200 |අලුත්ම|200 NS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,085

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Loncin LX 2006
Loncin LX 2006

20,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 -Glossy Black 200NS 2
Bajaj Pulsar NS200 -Glossy Black 200NS 2

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,085

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

12,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 DTSi New BlackRed 201
Bajaj Discover 125 DTSi New BlackRed 201

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,385

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 100 ES අලුත්ම 2018
Bajaj Platina 100 ES අලුත්ම 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,785

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 White Discount|160NS
Bajaj Pulsar NS160 White Discount|160NS

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,500

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 Brandnew Red|160 Ns 2
Bajaj Pulsar NS160 Brandnew Red|160 Ns 2

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,985

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Cyan Metallic 2018
Yamaha Ray ZR Cyan Metallic 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,400

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 PILIYANDALA SCOOTY M 20
Bajaj Pulsar 135 PILIYANDALA SCOOTY M 20

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2016
Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2015
Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2015

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Zest PILIYANDALA SCOOTY M 2016
TVS Zest PILIYANDALA SCOOTY M 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 UG|Dual DIsc 2018
Bajaj Pulsar 180 UG|Dual DIsc 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,885

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2016
Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2016

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk PILIYANDALA SCOOTY M 2015
Hero Hunk PILIYANDALA SCOOTY M 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 199,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Avenger Street New 180 2018
Bajaj Avenger Street New 180 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 121,485

පැය 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!