වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 1,816 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 CAL 2011
Suzuki GN 125 CAL 2011

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar RS200 2007
Bajaj Pulsar RS200 2007

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 PILIYANDALA SCOOTY M 2007
Bajaj Discover 125 PILIYANDALA SCOOTY M 2007

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

3,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS XL 100 PILIYANDALA SCOOTY M 2017
TVS XL 100 PILIYANDALA SCOOTY M 2017

3,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ PILIYANDALA SCOOTY M 2015
Yamaha FZ PILIYANDALA SCOOTY M 2015

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ PILIYANDALA SCOOTY M 2017
Yamaha FZ PILIYANDALA SCOOTY M 2017

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2017
Bajaj CT100 2017

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2016
Bajaj Platina 2016

9,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 Dual Disc New 2018
Bajaj Pulsar NS160 Dual Disc New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,685

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Beon JOPPA 2018
Bajaj Pulsar 150 Beon JOPPA 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,385

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Dual Disc Free Beon 2018
Bajaj Pulsar 150 Dual Disc Free Beon 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 111,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda FTR 2010
Honda FTR 2010

29,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Avenger Street 180 2018
Bajaj Avenger Street 180 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 |UG |New|Beon 2018
Bajaj Pulsar 180 |UG |New|Beon 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,285

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 |NEw |Free|Beon 2018
Bajaj Pulsar NS200 |NEw |Free|Beon 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 |BLack |UG4.5|Beon 2018
Bajaj Pulsar 150 |BLack |UG4.5|Beon 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,285

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 |RED |Free |Beon 2018
Bajaj Pulsar NS200 |RED |Free |Beon 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 TD |AW | Beon 2018
Bajaj Pulsar 150 TD |AW | Beon 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 111,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 |UG |NEw |Beon 2018
Bajaj Pulsar 150 |UG |NEw |Beon 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,285

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 |LS 'ES ' AW 2018
Bajaj Pulsar 135 |LS 'ES ' AW 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 |ES|DIsc |DRL 2018
Bajaj Discover 125 |ES|DIsc |DRL 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,885

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!