වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 1,387 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 Black Grey- [Roadro]
Bajaj Pulsar NS200 Black Grey- [Roadro]

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 2017
Honda Hornet 2017

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 665,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

45,100 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

24,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 100 Self Start 2018
Bajaj Platina 100 Self Start 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,185

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 RED WITH GREY 2018
Bajaj Pulsar NS200 RED WITH GREY 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,100

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 Yellow 2018
Bajaj Pulsar NS200 Yellow 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,100

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 UG Black/Red 2018
Bajaj CT100 UG Black/Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,485

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 LS Black Red 2018
Bajaj Pulsar 135 LS Black Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,885

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 UG Black/Blue 2018
Bajaj CT100 UG Black/Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,485

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 UG 4 Ebony Back 2018
Bajaj Pulsar 180 UG 4 Ebony Back 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,385

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 UG 4.5 Black 2018
Bajaj Pulsar 150 UG 4.5 Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,850

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 UG 4.5 Black/Red 2018
Bajaj Pulsar 150 UG 4.5 Black/Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,850

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 Grey / Black 2018
Bajaj Pulsar NS160 Grey / Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,985

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 Blue / Black 2018
Bajaj Pulsar NS160 Blue / Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,985

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 PILIYANDALA SCOOTY M 2017
Bajaj CT100 PILIYANDALA SCOOTY M 2017

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio ... 2014
Honda Dio ... 2014

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

11,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk PILIYANDALA SCOOTY M 2016
Hero Hunk PILIYANDALA SCOOTY M 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 ReD & Black 2018
Bajaj Pulsar NS160 ReD & Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,985

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2017
Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2017

12,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 DRL New 2018
Bajaj Discover 110 DRL New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,750

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2015
Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2015

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 White / Black 2018
Bajaj Pulsar NS160 White / Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,985

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 White with Grey 2018
Bajaj Pulsar NS200 White with Grey 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,100

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2010
Yamaha FZ 2010

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio ... 2014
Honda Dio ... 2014

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

පැය 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!