වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 1,202 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 200NS 2018
Bajaj Pulsar 200NS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero HUNK-BDF-PSM 2015
Hero HUNK-BDF-PSM 2015

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj 200NS Pulsar Yellow 2018
Bajaj 200NS Pulsar Yellow 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,600

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj AVENGER street 150 2018
Bajaj AVENGER street 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 109,380

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj 135 pulsar 2016
Bajaj 135 pulsar 2016

8,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB hornet 160r 2017
Honda CB hornet 160r 2017

14,700 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj ||Pulsar 160NS PRED 2018
Bajaj ||Pulsar 160NS PRED 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,990

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150UG R Blue 2018
Bajaj Pulsar 150UG R Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj PULSAR 200 Y-Grey 2018
Bajaj PULSAR 200 Y-Grey 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,600

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj pulsar ls 135 B-Red 2018
Bajaj pulsar ls 135 B-Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,334

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj _Discover_125_Blue 2018
Bajaj _Discover_125_Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,050

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100--Red 2018
Bajaj Discover 100--Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj DISCOVER 100 4G-B 2018
Bajaj DISCOVER 100 4G-B 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj PULSAR 180 NEWBLACK 2018
Bajaj PULSAR 180 NEWBLACK 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,645

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj !Pulsar 150 UGBlack 2018
Bajaj !Pulsar 150 UGBlack 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kinetic Boxer 2005
Kinetic Boxer 2005

14,305 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj v15 2017
Bajaj v15 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,247

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj ct100 2017
Bajaj ct100 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,735

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kawasaki D Tracker 2015
Kawasaki D Tracker 2015

23,785 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 595,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 160 NSP-RED 2018
Bajaj Pulsar 160 NSP-RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,990

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 DKLBR 2018
Bajaj CT100 DKLBR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,985

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj AS 150 2016
Bajaj AS 150 2016

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS STREAK-BBE-PSM 2014
TVS STREAK-BBE-PSM 2014

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 20,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 | Blue-New 2018
Bajaj CT100 | Blue-New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,985

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj |PulsarNS 160 P-Red 2018
Bajaj |PulsarNS 160 P-Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,990

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda DIO-BEF-PSM 2016
Honda DIO-BEF-PSM 2016

4,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj pulsar 150 2017
Bajaj pulsar 150 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,635

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!