වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 1,803 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 MATTE 2018
Bajaj Pulsar NS200 MATTE 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දැන්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

විනාඩි 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

විනාඩි 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache New bikes 2018
TVS Apache New bikes 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

විනාඩි 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 New Matte 200 NS 2018
Bajaj Pulsar NS200 New Matte 200 NS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,990

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 NEW RED 160 NS 2018
Bajaj Pulsar NS160 NEW RED 160 NS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,190

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego bike center 2018
TVS Wego bike center 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

12,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 UG 4 Black Red 2018
Bajaj Pulsar 180 UG 4 Black Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,290

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 RED 200NS 2018
Bajaj Pulsar NS200 RED 200NS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,990

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 NEW AW ES 2018
Bajaj CT100 NEW AW ES 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,990

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 New Twin Grey 2018
Bajaj Pulsar NS160 New Twin Grey 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,190

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina DRL ES UG 2018
Bajaj Platina DRL ES UG 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,990

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - KTM RC 200 NEW ORANGE 2018
KTM RC 200 NEW ORANGE 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 207,300

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 |Grey |200NS 2018
Bajaj Pulsar NS200 |Grey |200NS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,990

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 KS UG New blu 2018
Bajaj CT100 KS UG New blu 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar RS200 NEW GREY 200 RS 2018
Bajaj Pulsar RS200 NEW GREY 200 RS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,085

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 New Black Drl 2018
Bajaj Discover 125 New Black Drl 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,890

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 New Black Red 2018
Bajaj Discover 110 New Black Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,690

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache PILIYANDALA SCOOTY M 2017
TVS Apache PILIYANDALA SCOOTY M 2017

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ PILIYANDALA SCOOTY M 2015
Yamaha FZ PILIYANDALA SCOOTY M 2015

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2016
Honda Dio PILIYANDALA SCOOTY M 2016

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio . 2015
Honda Dio . 2015

23,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!