වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Red & Gray) 2018
Honda Dio (Red & Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Red 2018
Bajaj Pulsar 150 Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,325

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 White 2018
Bajaj Pulsar NS160 White 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar RS200 Blue 2018
Bajaj Pulsar RS200 Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,475

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 White 2018
Bajaj Pulsar NS200 White 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,085

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 Black Red 2018
Bajaj Pulsar 135 Black Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 Black Red 2018
Bajaj Discover 125 Black Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina Black 2018
Bajaj Platina Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,285

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 Black Blue 2018
Bajaj CT100 Black Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

51,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero -- 2012
Hero -- 2012

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

10,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

7,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New Blue) 2018
Honda Dio (New Blue) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,500

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

6,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New Gray) 2018
Honda Dio (New Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New) 2018
Honda Dio (New) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio RED 2018
Honda Dio RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda XR 125 2012
Honda XR 125 2012

24,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero DASH VX 2015
Hero DASH VX 2015

33,040 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio New 2018
Honda Dio New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!