වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Brand New) 2018
Honda Dio (Brand New) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache NEW BIKES 2018
TVS Apache NEW BIKES 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR Gall arm 2005
Honda CBR Gall arm 2005

42,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Choinori 2016
Suzuki Choinori 2016

3,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2013
Bajaj Discover 125 2013

39,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 16 15/12/18 2018
Yamaha FZ 16 15/12/18 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Used 2015
Honda Dio Used 2015

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New Blue) 2018
Honda Dio (New Blue) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,900

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

16,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Brand New 2018
Honda Dio Brand New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,900

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,900

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio DX (New Gray) 2018
Honda Dio DX (New Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,900

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Brand New 2018
Honda Dio Brand New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,900

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Activa 2015
Honda Activa 2015

33,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New) 2018
Honda Dio (New) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,900

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty 2010
Suzuki Volty 2010

42,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 248,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Red 2018
Honda Dio Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,900

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio RED 2018
Honda Dio RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,900

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Brand New 2018
Honda Dio Brand New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,900

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj V15 Used 2017
Bajaj V15 Used 2017

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha YB 100 1978
Yamaha YB 100 1978

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar RS200 2016
Bajaj Pulsar RS200 2016

17,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 410,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Electra Eco Ride 2016
Electra Eco Ride 2016

600 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Super Splender 2006
Hero Super Splender 2006

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2017
Hero Hunk 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!