වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty 2014
Suzuki Volty 2014

32,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New Matt) 2017
Honda Dio (New Matt) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Glamour 2006
Hero Glamour 2006

70,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Blue & White) 2017
Honda Dio (Blue & White) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Blue colour) 2017
Honda Dio (Blue colour) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,500

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 03 (Yellow) 2018
Honda Dio 03 (Yellow) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (02 Blue New) 2018
Honda Dio (02 Blue New) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Yellow&Matte) 2017
Honda Dio (Yellow&Matte) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Matt Black) 2017
Honda Dio (Matt Black) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (01 Matt Gray) 2018
Honda Dio (01 Matt Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Yellow & Gray) 2018
Honda Dio (Yellow & Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Red New) 2018
Honda Dio (Red New) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Red & Black) 2017
Honda Dio (Red & Black) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Triumph Speed Twin 1956
Triumph Speed Twin 1956

500,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 1,550,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Fazer 2013
Yamaha Fazer 2013

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Mahindra Centuro 2014
Mahindra Centuro 2014

7,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS APACHE RTR160 2007
TVS APACHE RTR160 2007

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Gray) 2018
Honda Dio (Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Matt Gray) 2018
Honda Dio (Matt Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Orange & Gray) 2018
Honda Dio (Orange & Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 100es 2015
Bajaj Platina 100es 2015

22,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda cm125t 1982
Honda cm125t 1982

33,217 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 40
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Orange) 2018
Honda Dio (Orange) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 40
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New Gray) 2018
Honda Dio (New Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!