වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Custom 125 1994
Honda Custom 125 1994

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 20,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj V15 2016
Bajaj V15 2016

11,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Red New) 2018
Honda Dio (Red New) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 200NS White 2018
Bajaj Pulsar 200NS White 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,820

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 200NS Red 2018
Bajaj Pulsar 200NS Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,820

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 Red 2018
Bajaj Pulsar 150 Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,535

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj V 12 Red Silver 2017
Bajaj V 12 Red Silver 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,620

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 Blue 2018
Bajaj Discover 110 Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,735

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 100ES NEW 2018
Bajaj Platina 100ES NEW 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,125

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Boxer 100 - Black 2018
Bajaj Boxer 100 - Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 Black Red 2018
Bajaj CT 100 Black Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,035

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

7,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New Matt) 2017
Honda Dio (New Matt) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Blue & White) 2017
Honda Dio (Blue & White) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Blue colour) 2017
Honda Dio (Blue colour) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,500

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 03 (Yellow) 2018
Honda Dio 03 (Yellow) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (02 Blue New) 2018
Honda Dio (02 Blue New) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Yellow&Matte) 2017
Honda Dio (Yellow&Matte) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Matt Black) 2017
Honda Dio (Matt Black) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (01 Matt Gray) 2018
Honda Dio (01 Matt Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Yellow & Gray) 2018
Honda Dio (Yellow & Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (Red & Black) 2017
Honda Dio (Red & Black) 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Twister 110 2016
Honda Twister 110 2016

28,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CD100 Deluxe 2003
Honda CD100 Deluxe 2003

46,758 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!