වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Caliber 2002
Bajaj Caliber 2002

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio New Blue 2018
Honda Dio New Blue 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Navi 2017
Honda Navi 2017

3,380 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Splender i smart BCA_++++ 2015
Hero Splender i smart BCA_++++ 2015

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S white 20/10 2018
Yamaha FZ S white 20/10 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache NEW BIKES 2018
TVS Apache NEW BIKES 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 2016
TVS Apache 180 2016

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Honda Cd Deluxe 2007
Hero Honda Cd Deluxe 2007

26,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 M Disk 2016
Bajaj Discover 125 M Disk 2016

22,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 NS -BEG_@@@@ 2017
Bajaj Pulsar 150 NS -BEG_@@@@ 2017

12,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Navi BFL-#### 2017
Honda Navi BFL-#### 2017

12,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio New (Yellow & Gray) 2018
Honda Dio New (Yellow & Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

54,219 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 2017
Bajaj Discover 2017

15,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New Blue) 2018
Honda Dio (New Blue) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,500

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Disk 2018
Yamaha Ray ZR Disk 2018

450 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New Gray) 2018
Honda Dio (New Gray) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio On Light 2018
Honda Dio On Light 2018

711 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2007
Bajaj Platina 2007

1,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio (New) 2018
Honda Dio (New) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio het 2014
Honda Dio het 2014

31,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!