වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
suzuki
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි Suzuki මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 2014
Bajaj Pulsar NS200 2014

24,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S DARK knight 2018
Yamaha FZ S DARK knight 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer BFG 2017 SF
Suzuki Gixxer BFG 2017 SF

6,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 CAL 2011
Suzuki GN 125 CAL 2011

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GS 125 2000
Suzuki GS 125 2000

96,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 150 2016
Suzuki Gixxer 150 2016

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty Badge Model - TU 250 2007
Suzuki Volty Badge Model - TU 250 2007

127,095 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 2007
Suzuki GN 125 2007

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 147,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2017
Suzuki Gixxer 2017

17,300 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GS 125 gs125 en japan 2006
Suzuki GS 125 gs125 en japan 2006

23,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 1999
Suzuki GN 125 1999

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,470

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 439,900

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2017
Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2017

3,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty 2011
Suzuki Volty 2011

100,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 2018
Suzuki GN 125 2018

2,400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 2009
Suzuki GN 125 2009

42,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer sf matte 2017
Suzuki Gixxer sf matte 2017

13,300 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

3,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 H 2018
Suzuki GN 125 H 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 H 2018
Suzuki GN 125 H 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Swish 2016
Suzuki Swish 2016

23,732 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer SF 2018
Suzuki Gixxer SF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer SP 2018
Suzuki Gixxer SP 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer Double Disc 2018
Suzuki Gixxer Double Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Access Disk Brake 2018
Suzuki Access Disk Brake 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer MotoGP 2016
Suzuki Gixxer MotoGP 2016

13,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!