වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
suzuki
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි Suzuki මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2008
Hero Hunk 2008

38,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq අළුත්ම අළුත් 💛💛💛 2018
TVS Ntorq අළුත්ම අළුත් 💛💛💛 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Sb Tracker 2007
Suzuki Sb Tracker 2007

19,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 680,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,600

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixer SF 2018
Suzuki Gixer SF 2018

2,238 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 2009
Suzuki GN 125 2009

18,985 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty Leasing 2015
Suzuki Volty Leasing 2015

54,300 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BAV xxxx 2010
Suzuki Volty BAV xxxx 2010

23,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty 2015
Suzuki Volty 2015

51,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki GN 125 PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki GN 125 PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 479,900

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki GN 125 PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 2000
Suzuki GN 125 2000

21,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 H 2014
Suzuki GN 125 H 2014

41,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GS 125 2003
Suzuki GS 125 2003

85,171 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Bandit V 2009
Suzuki Bandit V 2009

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 415,900

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Lets PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki Lets PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 234,900

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki GN 125 PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,500

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki Gixxer PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 429,900

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer SF 2017
Suzuki Gixxer SF 2017

2,660 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer SF2017 2017
Suzuki Gixxer SF2017 2017

9,980 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki 2016
Suzuki 2016

17,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2017
Suzuki Gixxer 2017

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer GSX 150 2016
Suzuki Gixxer GSX 150 2016

1,900 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2017
Suzuki Gixxer 2017

5,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!