වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
suzuki
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 110 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි Suzuki මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq bike center 2018
TVS Ntorq bike center 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 2004
Suzuki GN 125 2004

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BBL 2014
Suzuki Volty BBL 2014

70,678 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 338,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty BCK 2015
Suzuki Volty BCK 2015

34,560 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GS 125 2015
Suzuki GS 125 2015

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Address V50 2016
Suzuki Address V50 2016

7,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2016
Suzuki Gixxer 2016

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GN 125 2018
Suzuki GN 125 2018

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty 2010
Suzuki Volty 2010

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer SF 2018
Suzuki Gixxer SF 2018

8,800 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 279,998

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty 2008
Suzuki Volty 2008

52,320 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty Bike 2015
Suzuki Volty Bike 2015

20,299 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

14,350 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 339,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Intruder PILIYANDALA SCOOTY M 2018
Suzuki Intruder PILIYANDALA SCOOTY M 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Volty 2010
Suzuki Volty 2010

38,800 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki GS 125 2006
Suzuki GS 125 2006

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Burgman 2018
Suzuki Burgman 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 299,900

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 419,900

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer SF 2018
Suzuki Gixxer SF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Intruder 2018
Suzuki Intruder 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Burgman Street 2018
Suzuki Burgman Street 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Burgman Street 2018
Suzuki Burgman Street 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Burgman Street 2018
Suzuki Burgman Street 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer SF SP 2018
Suzuki Gixxer SF SP 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,970

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixxer SF 2018
Suzuki Gixxer SF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!