වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

37,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Ranomoto 125CC 2016
Ranomoto 125CC 2016

14,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Jupiter 2016
TVS Jupiter 2016

5,694 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2012
Hero Hunk 2012

36,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Grazia 2018
Honda Grazia 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

44,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

41,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 BLACK BLUE (SUDIL) 2018
Bajaj CT100 BLACK BLUE (SUDIL) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina BLACK 2018
Bajaj Platina BLACK 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 BLACK RED 2018
Bajaj Pulsar 150 BLACK RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 YELLOW 2018
Bajaj Pulsar NS200 YELLOW 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,100

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 2015
Bajaj Pulsar NS200 2015

17,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 288,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio BAF 2013
Honda Dio BAF 2013

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 BEE-#### 2017
Bajaj Pulsar 150 BEE-#### 2017

12,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 BCY-**** 2015
Bajaj Pulsar 135 BCY-**** 2015

33,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2010
Bajaj Pulsar 135 2010

65,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 DIGITAL METER 2018
Bajaj Discover 125 DIGITAL METER 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,150

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100 2012
Bajaj Discover 100 2012

7,650 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 135 2008
Bajaj Discover 135 2008

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 LS 2013
Bajaj Pulsar 135 LS 2013

65,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio BDH-**** 2016
Honda Dio BDH-**** 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk BDS-**** 2016
Hero Hunk BDS-**** 2016

12,030 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro BDF-**** 2016
TVS Metro BDF-**** 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 MATTE PEWTER GREY 201
Bajaj Pulsar NS200 MATTE PEWTER GREY 201

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,100

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!