වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 UG 2018
Bajaj CT 100 UG 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda DIO 2018
Honda DIO 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2007
Bajaj Platina 2007

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj PULSAR 160 NS 2018
Bajaj PULSAR 160 NS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,500

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Scooty znen China 2016
Scooty znen China 2016

8,690 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 LS Black 2011
Bajaj Pulsar 135 LS Black 2011

80,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Navi 2017
Honda Navi 2017

4,400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

33,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj PULSAR 135 2018
Bajaj PULSAR 135 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,850

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj PLATINA 100ES UG 2018
Bajaj PLATINA 100ES UG 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj DISCOVER 125 DISC 2018
Bajaj DISCOVER 125 DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,500

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT 100 UG 2018
Bajaj CT 100 UG 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,750

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj PULSAR 150 UG4.5 2018
Bajaj PULSAR 150 UG4.5 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,350

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj F-160NS-PULSAR-W 2018
Bajaj F-160NS-PULSAR-W 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,990

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj E-PULSAR 200RS- B 2018
Bajaj E-PULSAR 200RS- B 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 197,020

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj E-PULSAR 200NS -Y 2018
Bajaj E-PULSAR 200NS -Y 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,070

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj E-PULSAR 200 NS R 2018
Bajaj E-PULSAR 200 NS R 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,070

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj NS-PULSAR 200-BL 2018
Bajaj NS-PULSAR 200-BL 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,070

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj E-PULSAR 180 D-EB 2018
Bajaj E-PULSAR 180 D-EB 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,465

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj E- PULSAR 160 NS- W 2018
Bajaj E- PULSAR 160 NS- W 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,990

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj E-PULSAR 160 NS-R 2018
Bajaj E-PULSAR 160 NS-R 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,990

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj E-PULSAR 160-BG 2018
Bajaj E-PULSAR 160-BG 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,990

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj E-PULSAR 150 EB 2018
Bajaj E-PULSAR 150 EB 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,885

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj E-PULSAR 150-BLCK 2018
Bajaj E-PULSAR 150-BLCK 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,885

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj E- BLUE -AVENGER ST 2018
Bajaj E- BLUE -AVENGER ST 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,380

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!