වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

48,069 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ VERSION 2.0 2016
Yamaha FZ VERSION 2.0 2016

24,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kawasaki D Tracker 2015
Kawasaki D Tracker 2015

35,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 635,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

20,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Scooty 2017
Yamaha Ray ZR Scooty 2017

6,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj V15 BEP=++++ 2017
Bajaj V15 BEP=++++ 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 150KS 2012
Bajaj Discover 150KS 2012

44,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Activa i 2014
Honda Activa i 2014

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

1,601 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

34,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Ranomoto 2017
Ranomoto 2017

8,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 100 DTS SI 2011
Bajaj Discover 100 DTS SI 2011

90,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Grazia 2018
Honda Grazia 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 2014
Bajaj Pulsar NS200 2014

24,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 2016
Bajaj Pulsar NS200 2016

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj 4S Champion 1996
Bajaj 4S Champion 1996

72,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero CBZ red and black 2009
Hero CBZ red and black 2009

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

48,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 157,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

10,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 287,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!