වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq Red 2018
TVS Ntorq Red 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache RTR 2018
TVS Apache RTR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

26,852 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2010
Hero Hunk 2010

31,543 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Flame 2008
TVS Flame 2008

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache RTR 2018
TVS Apache RTR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,600

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Jade 2002
Honda Jade 2002

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 2016
Bajaj Platina 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 2019
Bajaj Discover 110 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,685

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio DIGITAL 2018
Honda Dio DIGITAL 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

18,633 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB 125 ACE 2015
Honda CB 125 ACE 2015

56,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB 125 ACE 2015
Honda CB 125 ACE 2015

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB 125 ACE 2015
Honda CB 125 ACE 2015

53,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB 125 ACE 2015
Honda CB 125 ACE 2015

55,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet 160R 2016
Honda CB Hornet 160R 2016

19,361 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina 110 2018
Bajaj Platina 110 2018

8,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Avenger Street 2018
Bajaj Avenger Street 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,485

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ 2018
TVS Scooty Pep+ 2018

40 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache . 2018
TVS Apache . 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet 2018
Honda CB Hornet 2018

8,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Disc 2018
Yamaha Ray ZR Disc 2018

11,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

36,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Disc 2018
Yamaha Ray ZR Disc 2018

11,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kawasaki D Tracker 2010
Kawasaki D Tracker 2010

45,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!