වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 104 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio DIGITAL METER 2018
Honda Dio DIGITAL METER 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Hornet BFD_#### 2017
Honda CB Hornet BFD_#### 2017

7,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Avenger Street new[Z38]A 2018
Bajaj Avenger Street new[Z38]A 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 new[Z37]W 2018
Bajaj Pulsar NS200 new[Z37]W 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 new[Z36]R 2018
Bajaj Pulsar NS200 new[Z36]R 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 neW[Z36]B 2018
Bajaj Pulsar NS160 neW[Z36]B 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 new[Z35]W 2018
Bajaj Pulsar NS160 new[Z35]W 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 new[Z34]R 2018
Bajaj Pulsar NS160 new[Z34]R 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 new[Z33]G 2018
Bajaj Pulsar NS160 new[Z33]G 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 new[BLUE]Z32 2018
Bajaj Pulsar NS160 new[BLUE]Z32 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 new[DUAL DISC]Z31 2018
Bajaj Pulsar 150 new[DUAL DISC]Z31 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 new[Z30]BN 2018
Bajaj Pulsar 150 new[Z30]BN 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 new[Z25]LS 2018
Bajaj Pulsar 135 new[Z25]LS 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 new[Z23]DRL 2018
Bajaj Discover 110 new[Z23]DRL 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 new[Z24]125 2018
Bajaj Discover 125 new[Z24]125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,150

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina new[Z22]P 2018
Bajaj Platina new[Z22]P 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,785

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 new[Z20]R 2018
Bajaj CT100 new[Z20]R 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

30,165 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

12,700 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

34,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Gixer SF 2018
Suzuki Gixer SF 2018

2,238 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CB Trigger Good Condion 2014
Honda CB Trigger Good Condion 2014

60,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Maestro Edge 2017
Hero Maestro Edge 2017

500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 150cc 2015
Hero Hunk 150cc 2015

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 BCX=@@@@ 2015
Bajaj Pulsar 150 BCX=@@@@ 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!