වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 582 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2011
Bajaj Discover 125 2011

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 37,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 METALLIC RED 2018
TVS Apache 200 METALLIC RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,000

විනාඩි 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2013
TVS Apache 2013

47,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak 2015
TVS Streak 2015

30,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2011
TVS Metro 2011

65,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ s/brown 2018
TVS Scooty Pep+ s/brown 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,500

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 100 new model 2018
TVS Metro 100 new model 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,500

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 110 new model 2018
TVS Wego 110 new model 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 new model 2018
TVS Ntorq 125 new model 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,700

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 new model 2018
TVS Apache 160 new model 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,970

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS XL Super PILIYANDALA SCOOTY M 2016
TVS XL Super PILIYANDALA SCOOTY M 2016

3,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 s/grey 2018
TVS Apache 150 s/grey 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 101,500

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 s/white 2018
TVS Apache 180 s/white 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,500

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 s/black 2018
TVS Apache 200 s/black 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq New bikes 2018
TVS Ntorq New bikes 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache bike New 2018
TVS Apache bike New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego bike New 2018
TVS Wego bike New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ bike 2013
TVS Scooty Pep+ bike 2013

12,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak bike 2010
TVS Streak bike 2010

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak bike 2011
TVS Streak bike 2011

26,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache PILIYANDALA SCOOTY M 2014
TVS Apache PILIYANDALA SCOOTY M 2014

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego bike 2016
TVS Wego bike 2016

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Zest bike 2016
TVS Zest bike 2016

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Jupiter bike 2015
TVS Jupiter bike 2015

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Streak New 2011
TVS Streak New 2011

23,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego New 2018
TVS Wego New 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

පැය 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!