වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 749 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 💯 2013
Bajaj Discover 💯 2013

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Demak DXT Dart RANUL MOTORS 2016
Demak DXT Dart RANUL MOTORS 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache PILIYANDALA SCOOTY M 2015
TVS Apache PILIYANDALA SCOOTY M 2015

17,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

විනාඩි 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

8,600 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

2 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache RTR 200 2017
TVS Apache RTR 200 2017

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro වාසිම තැන 2018
TVS Metro වාසිම තැන 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,370

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ වාසිම තැන 2018
TVS Scooty Pep+ වාසිම තැන 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,500

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro registered 100 2011
TVS Metro registered 100 2011

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 වාසිම තැන 2018
TVS Ntorq 125 වාසිම තැන 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,500

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 160 වාසිම තැන 2018
TVS Apache 160 වාසිම තැන 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,870

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 2018
TVS Apache 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,700

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 180 2018
TVS Apache 180 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,570

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 වාසිම තැන 2018
TVS Apache 200 වාසිම තැන 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,970

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 100 2018
TVS Metro 100 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq 125 2018
TVS Ntorq 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,500

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 200 2018
TVS Apache 200 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,400

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 110\Registered/'; 2016
TVS Wego 110\Registered/'; 2016

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 46,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 150 2018
TVS Apache 150 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ PEP 2018
TVS Scooty Pep+ PEP 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,500

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,500

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache PILIYANDALA SCOOTY M 2017
TVS Apache PILIYANDALA SCOOTY M 2017

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro ES\black.100. 2014
TVS Metro ES\black.100. 2014

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pep+ pink 2018
TVS Scooty Pep+ pink 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,500

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro new 2018
TVS Metro new 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,370

පැය 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!