වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,132 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer 2 Door Refrigerator
Singer 2 Door Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand New Refrigerator
Brand New Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 87,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG single door refrigerator
LG single door refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,500

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG refrigerator 215L Scarlett Dazzle
LG refrigerator 215L Scarlett Dazzle

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX FULLY WASHING MACHINE
INNOVEX FULLY WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,900

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG single door fridge
LG single door fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -INNOVEX FULLY AUTO W/M!
UNIQUE -INNOVEX FULLY AUTO W/M!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,950

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave Tesco
Microwave Tesco

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX HIGH PRESURE WASHER- IPW01
INNOVEX HIGH PRESURE WASHER- IPW01

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,900

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Moulinex Glass Jar Blender
Moulinex Glass Jar Blender

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,990

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Black and Decker Steam Iron
Black and Decker Steam Iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,750

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG SINGLE DOOR Refrigerator --190L
SAMSUNG SINGLE DOOR Refrigerator --190L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,900

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator Bompani Br-4501
Refrigerator Bompani Br-4501

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Automatic washing machine 7KG
Haier Automatic washing machine 7KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,900

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - MIDEA INDUCTION COOKER
MIDEA INDUCTION COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,999

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - WHIRLPOOL MICROWAVE OVEN
WHIRLPOOL MICROWAVE OVEN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,900

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Air Fryer---- 4.0L
Haier Air Fryer---- 4.0L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,890

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - HISENCE D / DOOR Refrigerator-
HISENCE D / DOOR Refrigerator-

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 42,500

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC INVERTER MICROWAVE OVEN
PANASONIC INVERTER MICROWAVE OVEN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,500

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Fridge
LG Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Ozone Generator
Ozone Generator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Oven
Electric Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Geo (single door) fridge
Singer Geo (single door) fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

පැය 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new 4 burners gas cooker with oven
Brand new 4 burners gas cooker with oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

පැය 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Double door Fridge
LG Double door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

පැය 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - DAMRO FRIGE -INNOVEX
DAMRO FRIGE -INNOVEX

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

පැය 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer double door Refrigerator
Singer double door Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!