වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,586 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fiesta Electric Mini-Oven
Fiesta Electric Mini-Oven

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - KAWASHI NATIONAL OVEN - 25L
KAWASHI NATIONAL OVEN - 25L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,000

විනාඩි 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil Bottle Cooler
Sisil Bottle Cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

පැය 1 යි
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic Grill Microwave Oven Nn-Gt35 Hm
Panasonic Grill Microwave Oven Nn-Gt35 Hm

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - RD-26DR4SA HISENSE REFIRIGERATOR
RD-26DR4SA HISENSE REFIRIGERATOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National Electric Oven--43 L
National Electric Oven--43 L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Bottle Cooler
Innovex Bottle Cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool 7Kg Twin Tub Semi Auto Washer
Whirlpool 7Kg Twin Tub Semi Auto Washer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Stainwash Deep Clean 9Kg Washing Machine
Whirlpool Stainwash Deep Clean 9Kg Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 63,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool 13Kg Twin Tub Semi Auto Washer
Whirlpool 13Kg Twin Tub Semi Auto Washer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil Fridges
Sisil Fridges

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Candy 7Kg Front Loading Washer
Candy 7Kg Front Loading Washer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 126,485

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Stainless Steel Rice Cooker
Singer Stainless Steel Rice Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,700

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Washing Machine
Whirlpool Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hisense Refrigerator
Hisense Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new De-Longhi Multi Cooker 5 in 1
Brand new De-Longhi Multi Cooker 5 in 1

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Safety Coconut Scraper
Safety Coconut Scraper

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator Singer
Refrigerator Singer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Hot Plate 3 Burner Gas Cooker Top
Electric Hot Plate 3 Burner Gas Cooker Top

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,490

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Washing Machine
Lg Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Dual Purpose Jk8 Vacuum Cleaner
Dual Purpose Jk8 Vacuum Cleaner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SGL Refrigerator-39L
SGL Refrigerator-39L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,490

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Inverter Refrigerator- 272
Lg Inverter Refrigerator- 272

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 64,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Butterfly Matchless - 4 jar
Butterfly Matchless - 4 jar

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX FULLY AUTOMATIC W /MACHINE 6KG
INNOVEX FULLY AUTOMATIC W /MACHINE 6KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,900

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!