වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,250 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - HISENSE MINI BAR REFRIGERATOR-150L
HISENSE MINI BAR REFRIGERATOR-150L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 31,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerators
Refrigerators

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Abans 7Kg Semi Automatic Washing Machine
Abans 7Kg Semi Automatic Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Vacum cleaner
Vacum cleaner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Portable Refrigerator 7.5L - 42% OFF
Portable Refrigerator 7.5L - 42% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,760

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX D/DOOR INVERTER FRIGE--INR240I
INNOVEX D/DOOR INVERTER FRIGE--INR240I

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,500

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Power saply
Power saply

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Induction Cooker (HA-135 HACHI)
Induction Cooker (HA-135 HACHI)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,690

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - AIR FRYER
AIR FRYER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,900

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National air fryer
National air fryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand New SISIL 4-Star Freezer
Brand New SISIL 4-Star Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC MICROWAVE OVEN WITH GRILL
PANASONIC MICROWAVE OVEN WITH GRILL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,500

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Butterfly Matchless 4 jar
Butterfly Matchless 4 jar

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,500

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 2013 SAMSUNG One Door Fridge
2013 SAMSUNG One Door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,900

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Candy Rhapsody Vacuum Cleaner Recharge
Candy Rhapsody Vacuum Cleaner Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,900

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER REFRIGERATOR--GLB272AMTL
LG INVERTER REFRIGERATOR--GLB272AMTL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 63,900

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER REFRIGRETOR-RT42K5532BS
SAMSUNG INVERTER REFRIGRETOR-RT42K5532BS

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 99,900

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Candy Washing Machine -CS1071D1
Candy Washing Machine -CS1071D1

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 61,900

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Air Fryer 4.0L
Haier Air Fryer 4.0L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,990

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX HIGH PRESURE WASHER----
INNOVEX HIGH PRESURE WASHER----

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,990

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CANDY - BRAND NEW WASHING MACHINE
CANDY - BRAND NEW WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 115,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Steam iron
Steam iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Clear 16” STAND FAN Supper Quite
Clear 16” STAND FAN Supper Quite

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,950

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 90,000

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sandwitch maker
Sandwitch maker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Luxury rice cooker
Luxury rice cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Blender-Black & Decker|Smoothie Maker
Blender-Black & Decker|Smoothie Maker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,250

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!