වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,086 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Inverter washing machine 7.5Kg
Inverter washing machine 7.5Kg

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - BURNER 5 GAS COOKER & OVEN INOX GOSONIC
BURNER 5 GAS COOKER & OVEN INOX GOSONIC

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 98,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung washing machine 7Kg
Samsung washing machine 7Kg

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new washing machine 7kg
Brand new washing machine 7kg

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bright Rice Cooker 10L
Bright Rice Cooker 10L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Telesonic Rice Cooker
Telesonic Rice Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,490

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Telesonic Rice Cooker
Telesonic Rice Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,690

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 280L Refrigerator
LG 280L Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung- Microwave Oven
Samsung- Microwave Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -INNOVEX Washing machine
UNIQUE -INNOVEX Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 4 Burner Gas cooker with Oven GOSONIC
4 Burner Gas cooker with Oven GOSONIC

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,900

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - BURNER 5 GAS COOKER WITH OVEN GOSONIC
BURNER 5 GAS COOKER WITH OVEN GOSONIC

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 88,900

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mixer Grinder KMG 5504 K-SONIC Elegance
Mixer Grinder KMG 5504 K-SONIC Elegance

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Karcher Vacuum Cleaners
Karcher Vacuum Cleaners

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Semi Automatic Washing Machine (damro)
Semi Automatic Washing Machine (damro)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Steel Kettle 1.8 Ltrs
Electric Steel Kettle 1.8 Ltrs

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hisense Chest Freezer–SMALL
Hisense Chest Freezer–SMALL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bottle cooler
Bottle cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 58,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic NI-M250T Steam Iron
Panasonic NI-M250T Steam Iron

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,200

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex fridge
Innovex fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Kenwood Grill And Sandwich
Kenwood Grill And Sandwich

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Deep Fryer
Deep Fryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Microwave
LG Microwave

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator Whirlpool
Refrigerator Whirlpool

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 31,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bottle cooler and show case
Bottle cooler and show case

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 67,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Richsonic Food Processor Blender
Richsonic Food Processor Blender

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,750

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!