වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 225 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CANON 700D Digital
CANON 700D Digital

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 104,999

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SONY Digital Camera
SONY Digital Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,499

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - POWERBOX Blender
POWERBOX Blender

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,990

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Fridge
Singer Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SINGER 242
SINGER 242

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,498

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG 28L M/O
SAMSUNG 28L M/O

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC Microwave Oven 25L Straight
PANASONIC Microwave Oven 25L Straight

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,999

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG 32L MICROWAVE OVEN
SAMSUNG 32L MICROWAVE OVEN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,999

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC Inverter Grill Microwave Oven NN-GF574M
PANASONIC Inverter Grill Microwave Oven NN-GF574M

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG MJ3281BC CONVECTION MICROWAVE
LG MJ3281BC CONVECTION MICROWAVE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,999

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INDESIT H191.2 IX HOOD 62cm
INDESIT H191.2 IX HOOD 62cm

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,999

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INDESIT FILTER HOODS- H 161.2
INDESIT FILTER HOODS- H 161.2

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,499

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG MH7042G MICROWAVE OVEN
LG MH7042G MICROWAVE OVEN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG MC2883SMP CONVECTION MICROWAVE OVEN
LG MC2883SMP CONVECTION MICROWAVE OVEN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG T/L WASHER 7KG
LG T/L WASHER 7KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 47,498

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - GLEMGAS GHL90XX HOODS STANDARD 90 CM
GLEMGAS GHL90XX HOODS STANDARD 90 CM

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,999

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELBA S/COOKER - 9SVXBLl889
ELBA S/COOKER - 9SVXBLl889

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 219,998

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INDESIT Ecotime IWDC 6105 Washer Dryer
INDESIT Ecotime IWDC 6105 Washer Dryer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 89,998

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELBA-ECH942X COOKER HOOD
ELBA-ECH942X COOKER HOOD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS Mini Bar 38L - Silver
ABANS Mini Bar 38L - Silver

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELBA 60cm COOKER HOOD ECH 642 X
ELBA 60cm COOKER HOOD ECH 642 X

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,999

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INDESIT Washer Dryer F/LOAD, 6 KG,1000RPM / HOT WATER/ 5KG
INDESIT Washer Dryer F/LOAD, 6 KG,1000RPM / HOT WATER/ 5KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 77,499

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG-WASHER DRYER 17KG LGWM1755RDS
LG-WASHER DRYER 17KG LGWM1755RDS

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 219,999

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG-WASHER DRYER 14KG WM2514DTGE
LG-WASHER DRYER 14KG WM2514DTGE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 194,999

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG-WASHER DRYER 10.5KG LGWDF1450DPRW
LG-WASHER DRYER 10.5KG LGWDF1450DPRW

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 169,999

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!