වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC GRINDER
ELECTRIC GRINDER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,490

පැය 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PHILIPS Food Processor
PHILIPS Food Processor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new grinder
Brand new grinder

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - JK-8 High Power Vacuum Cleaner 1000W
JK-8 High Power Vacuum Cleaner 1000W

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,890

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Rice Cooker Innovex
Rice Cooker Innovex

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,190

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - POWERBOX Blender
POWERBOX Blender

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,990

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Dishwasher - Singer
Dishwasher - Singer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Fridge
LG Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Multi-function X10 Steam Mop
Multi-function X10 Steam Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,990

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Tobi Travel Steamer
Tobi Travel Steamer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,465

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Technosonic Steam Iron (TS-59)
Technosonic Steam Iron (TS-59)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,099

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Paint Zoom – Sprayer
Paint Zoom – Sprayer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,490

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sokany Mini Wonder Chopper (LB7004A)
Sokany Mini Wonder Chopper (LB7004A)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,890

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric BBQ Grill
Electric BBQ Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,890

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Elba Cooker HOOD
Elba Cooker HOOD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,990

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Double Burner Hot Plate
Double Burner Hot Plate

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,250

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Air O Dry Clothes Dryer
Air O Dry Clothes Dryer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,850

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electronical Mosquito Killer
Electronical Mosquito Killer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,150

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machines Lowest Price
Washing Machines Lowest Price

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,500

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave oven
Microwave oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Blender philips original
Blender philips original

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,250

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Majestic Electric Pressure Cooker
Majestic Electric Pressure Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 21-Piece Magic Bullet Blender
21-Piece Magic Bullet Blender

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,490

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sokany Stand Blender With Grinder
Sokany Stand Blender With Grinder

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,690

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Shake 'n Take 3
Shake 'n Take 3

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,750

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!