වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bottle Cooler
Bottle Cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 48,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Shampoo extractor
Shampoo extractor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Door Cooling Refrigerator
LG Door Cooling Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 78,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - BLACK & DECKER CORDLESS CLEANER
BLACK & DECKER CORDLESS CLEANER

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Front Loading Washing Machine
Front Loading Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 78,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL double door fridge
SISIL double door fridge

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 31,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Refrigerator
Whirlpool Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - REFRIGERATOR
REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,999

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Telephone CLI adaptor
Telephone CLI adaptor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 900

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing machine LG full automatic 6.5 Kg
Washing machine LG full automatic 6.5 Kg

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Inverter Fridge
Samsung Inverter Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG HIFI setup
LG HIFI setup

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Good Condition Refrigerator .
Good Condition Refrigerator .

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 150,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer mini fridge
Singer mini fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Fridge
LG Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lightning Earthing අකුණු සන්නායක
Lightning Earthing අකුණු සන්නායක

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,900

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG FRIDGE FOR SALE
LG FRIDGE FOR SALE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic MX-J225G blender with mill
Panasonic MX-J225G blender with mill

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!