වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Two Door Sisil Fridge
Two Door Sisil Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Kawashi Mixer Grinder
Kawashi Mixer Grinder

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,250

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - DSP Air fryer
DSP Air fryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 7 in 1 Food processor
7 in 1 Food processor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Two Door Sisil Fridge
Two Door Sisil Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Deep freezer
Deep freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung refrigerator/Fridge
Samsung refrigerator/Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refridgerator
Refridgerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand New Sharp Chest Freezer
Brand New Sharp Chest Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,900

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bottle Cooler
Bottle Cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand New Indesit Washing Machine.
Brand New Indesit Washing Machine.

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 80,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Top Loading 7KG Washing Machine
Samsung Top Loading 7KG Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,500

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand New LG Refrigerator(Duty Free)
Brand New LG Refrigerator(Duty Free)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 175,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG refrigerator
LG refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 52,750

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bottle cooler & Freezer at Piliyandala
Bottle cooler & Freezer at Piliyandala

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 100,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave Oven
Microwave Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil Double Door Fridge
Sisil Double Door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL Fridge
SISIL Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Inverter Refrigerator Double Door
LG Inverter Refrigerator Double Door

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Toshiba double door fridge
Toshiba double door fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!