වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric kettle 1.7
Electric kettle 1.7

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 800

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Toshiba 7Kg fully auto Washing machine
Toshiba 7Kg fully auto Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sanyo Washing Machine
Sanyo Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil deep freezer
Sisil deep freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - IRON ( steam with other functions)
IRON ( steam with other functions)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fully Automatic Washing Machine
Fully Automatic Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,500

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Philips steam iron
Philips steam iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,150

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS Fridge with compressor
ABANS Fridge with compressor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil refrigerators for sale
Sisil refrigerators for sale

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National Fridge
National Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Double Door Digital Refrigerator
LG Double Door Digital Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Refrigerator Single Door
Samsung Refrigerator Single Door

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - fridge
fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 44
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Abans LG Refregirator
Abans LG Refregirator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 50
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - DAMRO FRIGE--INNOVEX
DAMRO FRIGE--INNOVEX

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 52
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Indesit built-in Electric Oven
Indesit built-in Electric Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 54
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electrolux Deep Freezer
Electrolux Deep Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 54
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - gas oven with 4 burners
gas oven with 4 burners

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 46,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!