වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Fully Automatic washing machine
Haier Fully Automatic washing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,900

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG SINGLE DOOR Refrigerator--190L
SAMSUNG SINGLE DOOR Refrigerator--190L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER REFRIGERATOR-GLB272AMTL
LG INVERTER REFRIGERATOR-GLB272AMTL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 64,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX HIGH PRESURE WASHER
INNOVEX HIGH PRESURE WASHER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Butterfly Matchless - 4 jar
Butterfly Matchless - 4 jar

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PHILIPS AIR FRYER---HD9220
PHILIPS AIR FRYER---HD9220

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Mini Refrigerator
Singer Mini Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Washing Machine-F1207NMTW
LG Washing Machine-F1207NMTW

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 79,990

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NATIONAL ELECTRIC OVEN-25L
NATIONAL ELECTRIC OVEN-25L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,950

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX FULLY AUTOMATIC W /MACHINE -6KG
INNOVEX FULLY AUTOMATIC W /MACHINE -6KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex D/door Inverter Frige-Inr240
Innovex D/door Inverter Frige-Inr240

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER WASHING MACHINE T2107VSPM
LG INVERTER WASHING MACHINE T2107VSPM

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 53,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Moulinex Glass Jar Blender-MXLM313A28
Moulinex Glass Jar Blender-MXLM313A28

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,900

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SOFTLOGIC MAXMO DIGITAL AIR FRYER
SOFTLOGIC MAXMO DIGITAL AIR FRYER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,990

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Candy Rhapsody Vacuum Cleaner Recharge
Candy Rhapsody Vacuum Cleaner Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,900

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX WET & DRY VACUUM
INNOVEX WET & DRY VACUUM

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,990

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC INVERTER MICROWAVE OVEN---
PANASONIC INVERTER MICROWAVE OVEN---

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,990

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG REFRIGRETOR- RT37M5532S9
SAMSUNG REFRIGRETOR- RT37M5532S9

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 87,990

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NUTRI BULLET JUICE EXTRACTOR
NUTRI BULLET JUICE EXTRACTOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,900

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER D/DOOR FRIDGE-GLB272SMTL
LG INVERTER D/DOOR FRIDGE-GLB272SMTL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 64,990

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC MIXER GRINDER MX AC400
PANASONIC MIXER GRINDER MX AC400

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX AUTOMATIC W / MACHINE-7 KG
INNOVEX AUTOMATIC W / MACHINE-7 KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,990

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER D/DOOR REFRIGRETOR
SAMSUNG INVERTER D/DOOR REFRIGRETOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 135,900

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG DIGITAL INVERTER D/DOOR
SAMSUNG DIGITAL INVERTER D/DOOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 66,500

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER WASHING MACHINE--FC1409S3W
LG INVERTER WASHING MACHINE--FC1409S3W

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 115,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!