වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 91 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Automatic washing machine---7KG
Haier Automatic washing machine---7KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Air Fryer -- 4.0L
Haier Air Fryer -- 4.0L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Butterfly Mixer grinder 4 jar
Butterfly Mixer grinder 4 jar

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Moulinex Glass Jar Blender-MXLM313A28
Moulinex Glass Jar Blender-MXLM313A28

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC INVERTER MICROWAVE OVEN-
PANASONIC INVERTER MICROWAVE OVEN-

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX HIGH PRESURE WASHER
INNOVEX HIGH PRESURE WASHER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER REFRIGRETOR-RT42K5532BS
SAMSUNG INVERTER REFRIGRETOR-RT42K5532BS

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 99,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG SINGLE DOOR Refrigerator- 190L
SAMSUNG SINGLE DOOR Refrigerator- 190L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PHILIPS AIR- FRYER-HD9220
PHILIPS AIR- FRYER-HD9220

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX MULTY COOKER--- 6L
INNOVEX MULTY COOKER--- 6L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX WET & DRY VACUUM --
INNOVEX WET & DRY VACUUM --

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER W/ MACHINE-- 8KG
SAMSUNG INVERTER W/ MACHINE-- 8KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 119,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - KARCHER HIGH PRESURE WASHER---
KARCHER HIGH PRESURE WASHER---

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - HISENCE D /DOOR Refrigerator--RD26DR4S
HISENCE D /DOOR Refrigerator--RD26DR4S

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 41,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER D/DOOR FRIDGE-GL B272SMTL
LG INVERTER D/DOOR FRIDGE-GL B272SMTL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 62,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX D/DOOR INVERTER FRIGE-INR240I
INNOVEX D/DOOR INVERTER FRIGE-INR240I

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Rice cooker 10 litre
Rice cooker 10 litre

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PHILIPS MIXER GRINDER-- HL 7720
PHILIPS MIXER GRINDER-- HL 7720

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG D/DOOR REFRIGRETOR RT49K6333BS
SAMSUNG D/DOOR REFRIGRETOR RT49K6333BS

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 129,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic Top Loading Washing Machine
Panasonic Top Loading Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 41,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG 7KG FRONT LOAD WASHING MACHINE
SAMSUNG 7KG FRONT LOAD WASHING MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 67,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER WASHING MACHINE-T2107VSPM
LG INVERTER WASHING MACHINE-T2107VSPM

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NATIONAL ELECTRIC OVEN
NATIONAL ELECTRIC OVEN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS MINI BAR FRIGE--ARD38
ABANS MINI BAR FRIGE--ARD38

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - KARCHER WET & DRY VACUUM--WD3
KARCHER WET & DRY VACUUM--WD3

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!