වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Alarm Clock with Light Sensor and Snooze
Alarm Clock with Light Sensor and Snooze

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,100

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Vacuum Cleaner
Vacuum Cleaner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Household Clean Air Purifier
Household Clean Air Purifier

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,950

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sonoff Wifi Switch
Sonoff Wifi Switch

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - DC Float Switch
DC Float Switch

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 6 BURNER GAS STOVE
6 BURNER GAS STOVE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG FRIDGE
LG FRIDGE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - KARCHER WINDOW CLEANER WV75 PLUS
KARCHER WINDOW CLEANER WV75 PLUS

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - KELVINATOR DISHWASHER FULL SIZE 12-14 27
KELVINATOR DISHWASHER FULL SIZE 12-14 27

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX WASHING MACHINE-6.5Kg
INNOVEX WASHING MACHINE-6.5Kg

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - KELVINATOR DISHWASHER FULL SIZE 12-14
KELVINATOR DISHWASHER FULL SIZE 12-14

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Gold star fridge
Gold star fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Cake Mixer
Cake Mixer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 53
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sandwitch maker
Sandwitch maker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 57
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Luxury rice cooker
Luxury rice cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 57
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Air friyer
Air friyer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!