වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX NEW WASHING MACHINES
INNOVEX NEW WASHING MACHINES

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex fully automatic washing machine
Innovex fully automatic washing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,990

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung RT42 Inverter Refrigerator
Samsung RT42 Inverter Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 99,999

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung RT37 with Digital Inverter
Samsung RT37 with Digital Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 82,990

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Freezer
Haier Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 80,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS MINI BAR FRIDGE
ABANS MINI BAR FRIDGE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,249

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - KELVINATOR DISHWASHER FULL SIZE 12-14
KELVINATOR DISHWASHER FULL SIZE 12-14

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Smart Wireless Electronic Switch
Smart Wireless Electronic Switch

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 800

දින 40
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Abans Semi Automatic Top Loading 5.5
Abans Semi Automatic Top Loading 5.5

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,999

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Abans mini bar fridge
Abans mini bar fridge

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,249

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - WIFI Smart Driver for Ceiling fan
WIFI Smart Driver for Ceiling fan

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Wifi Switch For Smart Home Automation
Wifi Switch For Smart Home Automation

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,100

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sandwich maker
Sandwich maker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool refrigerator
Whirlpool refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 52
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 4-Channel Relay Module For Arduino
4-Channel Relay Module For Arduino

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 550

දින 59
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mitsubishi Refregirator
Mitsubishi Refregirator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!