වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Aerogaz Juice Extractor
Aerogaz Juice Extractor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Wet Grinder
Wet Grinder

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hoover Brand New
Hoover Brand New

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung refrigerator
Samsung refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Deep Fryer
Electric Deep Fryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,500

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX WASHING MACHINE
INNOVEX WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,500

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Clothes Dryer
Whirlpool Clothes Dryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Philips Oven
Philips Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,550

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator for sale
Refrigerator for sale

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand New Micro Oven For Sale
Brand New Micro Oven For Sale

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Multy Cooker
Multy Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung E360 All Region
Samsung E360 All Region

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,550

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sano Microwave -Needs Repair
Sano Microwave -Needs Repair

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Deep freezer
Haier Deep freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 120,000

දින 40
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Microwave
LG Microwave

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sharp Microwave
Sharp Microwave

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer No Frost Double Door Fridge
Singer No Frost Double Door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LED HOT PLATE
LED HOT PLATE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!