වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bright stand fan
Bright stand fan

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung washing machine 7Kg
Samsung washing machine 7Kg

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,000

පැය 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new washing machine 7kg
Brand new washing machine 7kg

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

පැය 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bright Rice Cooker 10L
Bright Rice Cooker 10L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Telesonic Rice Cooker
Telesonic Rice Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,490

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Telesonic Rice Cooker
Telesonic Rice Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,690

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bright stand fan
Bright stand fan

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,990

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Richsonic toaster
Richsonic toaster

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,950

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Macksonic iron dry
Macksonic iron dry

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 990

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - BRIGHT RECHARGEABLE TORCH
BRIGHT RECHARGEABLE TORCH

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 490

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fan Heater
Fan Heater

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Heater Kettle
Heater Kettle

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - The Fridge
The Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 67,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Fridge 192 L
Samsung Fridge 192 L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Maxmo Fridge
Maxmo Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 46,500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Fridge
LG Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric blending bottle
Electric blending bottle

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,490

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Digital Calender
Digital Calender

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 795

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil bottle cooler
Sisil bottle cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 16" Desk fan
16" Desk fan

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ICE CREAM MAKER MACHINE
ICE CREAM MAKER MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,900

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Rechargeable led lantern
Rechargeable led lantern

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 785

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 118 LED solar sensor light / 3 modes ,
118 LED solar sensor light / 3 modes ,

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,500

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!