වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Electric Oven 34 L
Singer Electric Oven 34 L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Refrigerator
Whirlpool Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge hisense
Fridge hisense

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 42,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bottle Cooler
Bottle Cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Deep Freezer
Deep Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG SMART INVERTER FRIDGE GL292
LG SMART INVERTER FRIDGE GL292

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 79,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Washing Machine
Innovex Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hisense 190l Fridge Refrigerator
Hisense 190l Fridge Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,500

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG SMART INVERTER GL-292
LG SMART INVERTER GL-292

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 79,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier 300l Bottle Cooler
Haier 300l Bottle Cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Black & Decker Toaster oven - TR050
Black & Decker Toaster oven - TR050

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,500

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Washing Machine
Singer Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung frig
Samsung frig

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 56,500

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Magic Bullet
Magic Bullet

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave oven 20lt
Microwave oven 20lt

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC PORTABLE JUICER
ELECTRIC PORTABLE JUICER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,900

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Solar Outdoor Garden lights 118 LED
Solar Outdoor Garden lights 118 LED

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,300

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 04 Burner Gas Cooker with Electric Oven
04 Burner Gas Cooker with Electric Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER WASHING MACHINE T2107
LG INVERTER WASHING MACHINE T2107

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,500

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Beko refrigerator
Beko refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 87,500

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NEW INNOVEX NO FROST FRIDGE
NEW INNOVEX NO FROST FRIDGE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 54,500

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!