වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 170 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg d/door refrigerator Inverter 272'
Lg d/door refrigerator Inverter 272'

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 64,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - HISENSE MINI BAR FRIDGE 190L
HISENSE MINI BAR FRIDGE 190L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,900

විනාඩි 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER Refrigerator-190L.
SAMSUNG INVERTER Refrigerator-190L.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,500

පැය 1 යි
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SGL 39WH mini Bar Refrigerator freezer.
SGL 39WH mini Bar Refrigerator freezer.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,900

පැය 1 යි
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LZ Pop-Up Toaster 2 Slices.
LZ Pop-Up Toaster 2 Slices.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,200

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Geepas Deluxe Kitchen Machine.
Geepas Deluxe Kitchen Machine.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,900

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator GL-M412RLDL 360 Litres
LG Refrigerator GL-M412RLDL 360 Litres

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 69,000

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Preethi Xpro Duo 1300 W Mixer Grinder
Preethi Xpro Duo 1300 W Mixer Grinder

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,990

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Fully-automatic Washing Machine 7KG
Haier Fully-automatic Washing Machine 7KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,500

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Nutribullet Smoothie Maker
Nutribullet Smoothie Maker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,990

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Double Door Refrigerator
Lg Double Door Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 23L Grill Microwave Oven NN-GT35HMMPQ
23L Grill Microwave Oven NN-GT35HMMPQ

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC DUAL POWER HOT PLATE
ELECTRIC DUAL POWER HOT PLATE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,990

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELBA Gas Hob electric plate
ELBA Gas Hob electric plate

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Four Burner Cooker HOB with Electric.
Four Burner Cooker HOB with Electric.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hand Mixer -Panasonic..
Hand Mixer -Panasonic..

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,590

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - AIR FRYER BLACK
AIR FRYER BLACK

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,990

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National Electric Oven 25L
National Electric Oven 25L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,999

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Technosonic Dry Iron
Technosonic Dry Iron

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 999

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mitshu Hand Mixer
Mitshu Hand Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,800

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mitshu Hand Mixer with bowl
Mitshu Hand Mixer with bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,599

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Rice Cooker 2.8L
Rice Cooker 2.8L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,999

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Doughnut maker
Doughnut maker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,699

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Single door Innovex Refrigerator
Single door Innovex Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,490

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 180L Top Mount Refrigerator
Innovex 180L Top Mount Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,250

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Chest freezer hisense
Chest freezer hisense

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 58,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!