වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 284 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 64,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Front Loading Washing Machine
Lg Front Loading Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 87,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National CK-43B Electric Oven - 4Kg/43L
National CK-43B Electric Oven - 4Kg/43L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Door in Refrigerator GT-D4111PZ
LG Door in Refrigerator GT-D4111PZ

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 168,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Beko washing machine
Beko washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Top Load 6Kg Fully Automatic Washing Machine WA60H4100HY
Samsung Top Load 6Kg Fully Automatic Washing Machine WA60H4100HY

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Used Premier Blender
Used Premier Blender

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Philips Air Fryer HD9220
Philips Air Fryer HD9220

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,299

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Abans Mini Bar Frige Ard38
Abans Mini Bar Frige Ard38

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,990

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Inverter Washing Machine T2107 VSPM
LG Inverter Washing Machine T2107 VSPM

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 51,999

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Black And Decker Food Processor
Black And Decker Food Processor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Frost Double Door Refrigerator with Digital Inverter-Rt36
Samsung Frost Double Door Refrigerator with Digital Inverter-Rt36

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 90,400

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Double Tank Deep Fryer Electric Table Top
Double Tank Deep Fryer Electric Table Top

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,750

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Filter Cooker Hood Wall Mount
Electric Filter Cooker Hood Wall Mount

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 8 Ltr Gas Deep Fryer
8 Ltr Gas Deep Fryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Glass top Gas Cooker + Hood
Glass top Gas Cooker + Hood

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 41,890

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 4 Burner Glass Top Cooker + Hood
4 Burner Glass Top Cooker + Hood

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 42,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Double Tank Electric Deep Fryer 12Ltr
Double Tank Electric Deep Fryer 12Ltr

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,900

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Countertop Electric Deep Fryer 6 Ltr
Countertop Electric Deep Fryer 6 Ltr

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,490

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Commercial Type Rice Cooker 15Ltr
Commercial Type Rice Cooker 15Ltr

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,990

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - High Quality Den-B Glass-top Stoves
High Quality Den-B Glass-top Stoves

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - High Quality Metal BBQ machine - Electric lighter powered
High Quality Metal BBQ machine - Electric lighter powered

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,800

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Ductless Kitchen Wall Mount Cooker Hood
Ductless Kitchen Wall Mount Cooker Hood

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,990

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Countertop Deep Fryer Electric 6 Ltr
Countertop Deep Fryer Electric 6 Ltr

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,490

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!