වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 177 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Ferre Cooker Fiter Hood
Ferre Cooker Fiter Hood

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,990

විනාඩි 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - WASHING MACHINE
WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National Electric Oven 25L
National Electric Oven 25L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,999

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Glass Top Cooker Hob 4burner.
Glass Top Cooker Hob 4burner.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - AIR FRYER BLACK
AIR FRYER BLACK

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG DOUBLE/D REFRIGERATOR inverter 272'
LG DOUBLE/D REFRIGERATOR inverter 272'

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 62,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - WASHING MACHINE
WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Single door Innovex Refrigerator
Single door Innovex Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,490

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 180L Top Mount Refrigerator
Innovex 180L Top Mount Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,250

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG washing machine
LG washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge and cooker for free to kind homes
Fridge and cooker for free to kind homes

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator |Inverter Linear-285L
LG Refrigerator |Inverter Linear-285L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 77,490

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Phllips Air Fryer -Cook Wihout Oil
Phllips Air Fryer -Cook Wihout Oil

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SL-ECO245 Sisil Double Door Refrigerator
SL-ECO245 Sisil Double Door Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 54,999

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SL-ECO192 Sisil Double Door Refrigerator
SL-ECO192 Sisil Double Door Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 48,999

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SL-ECO55 Sisil Direct Cool Refrigerator
SL-ECO55 Sisil Direct Cool Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,999

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Four Burner Cooker
Haier Four Burner Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National Electric Oven 43L|4kg.
National Electric Oven 43L|4kg.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,690

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - HISENSE CHEST FREEZER DISPLAY
HISENSE CHEST FREEZER DISPLAY

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 69,990

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELBA COOKER HOB ES60'
ELBA COOKER HOB ES60'

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,500

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Elba Cooker Hood – ECH-610SS
Elba Cooker Hood – ECH-610SS

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,900

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!