වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Table Fridge
Table Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Washing machine
LG Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - lg 5kg woshin mashin
lg 5kg woshin mashin

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - WASHING MACHINE FOR SALE
WASHING MACHINE FOR SALE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Washing Machine
Whirlpool Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX FRIDGE
INNOVEX FRIDGE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 42,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Vacuum cleaner
Vacuum cleaner

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex washing machine
Innovex washing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - OLAN MULTI COOKER
OLAN MULTI COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,490

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mini Electric Philips Oven
Mini Electric Philips Oven

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil refrigerator
Sisil refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG refrigerator
LG refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Thermo Pot
Electric Thermo Pot

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Vacuum Cleaner
Vacuum Cleaner

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave Oven
Microwave Oven

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Storm kettle
Storm kettle

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 975

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovax inventor refrigerator
Innovax inventor refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hammer drill - parkside germany
Hammer drill - parkside germany

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 41
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Beko Dishwasher dsn 6634 fx 1
Beko Dishwasher dsn 6634 fx 1

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 115,000

දින 44
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Chest freezer
Innovex Chest freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 50
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine.
Washing Machine.

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!