වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,830 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machines Lowest Price
Washing Machines Lowest Price

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Heavy duty Washing Machine
Heavy duty Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 90,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 2 door Refrigerator
LG 2 door Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - 190Litre Whirlpool Refrigerator
190Litre Whirlpool Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Single Door Refrigerator
Whirlpool Single Door Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,500

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Fully Automatic washing machine
Haier Fully Automatic washing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - HOOVER PRESURE WASHER--
HOOVER PRESURE WASHER--

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,750

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SMART INVERTER FRIDGE SAMRT 28
SMART INVERTER FRIDGE SAMRT 28

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 61,750

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SANFORD Waffle Maker
SANFORD Waffle Maker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,250

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SANFORD COFFEE MAKER
SANFORD COFFEE MAKER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,250

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG RF 292RLLNSCP GL-M292RLLN
LG RF 292RLLNSCP GL-M292RLLN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 74,500

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Floor Polisher
Electric Floor Polisher

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG-REFRIGERATOR 260L- GL-B272SLTL
LG-REFRIGERATOR 260L- GL-B272SLTL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,500

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Air Fryer--4.0L-
Haier Air Fryer--4.0L-

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,750

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - WHIRLPOOL MICROWAVE OVEN 20L
WHIRLPOOL MICROWAVE OVEN 20L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,750

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 7KG INVERTER WASHING MACHINE
LG 7KG INVERTER WASHING MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,900

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER WASHING MACHINE--T2107VSPM
LG INVERTER WASHING MACHINE--T2107VSPM

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 47,500

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - VACUUM CLEANER WET /DRY
VACUUM CLEANER WET /DRY

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,990

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 30L Digital Microwave Oven
30L Digital Microwave Oven

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,900

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mini Fridge -DUBAI
Mini Fridge -DUBAI

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - POPUP 4 Slice Toaster
POPUP 4 Slice Toaster

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,990

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Bottle refrigerator
Bottle refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS MINI BAR FRIDGE 38L
ABANS MINI BAR FRIDGE 38L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,400

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පොලොන්නරුව - Tobi streem machine
Tobi streem machine

පොලොන්නරුව, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,250

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Refrigerator
Refrigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 6Kg Washing Machine Westpoint
6Kg Washing Machine Westpoint

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,990

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SISIL Refrigerator
SISIL Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!