වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,845 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 8.5kg Washing Machine Inverter
LG 8.5kg Washing Machine Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerators / Fridges
LG Refrigerators / Fridges

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 79,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Coconut scraper machine
Coconut scraper machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Easy Cooker
Easy Cooker

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex chest freezer
Innovex chest freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Freezer
Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Fridge
Fridge

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 140,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Roland SPD-SX pad
Roland SPD-SX pad

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,001

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mini Fridge
Mini Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - ELECTRONIC HOME APPLIANCES
ELECTRONIC HOME APPLIANCES

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - BURNER 5 GAS COOKER WITH OVEN GOSONIC
BURNER 5 GAS COOKER WITH OVEN GOSONIC

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 88,900

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 4 Burner Gas cooker with Oven GOSONIC
4 Burner Gas cooker with Oven GOSONIC

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,900

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mixer Grinder KMG 5504 K-SONIC Elegance
Mixer Grinder KMG 5504 K-SONIC Elegance

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hisense 1000l Deep Freezer
Hisense 1000l Deep Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX 7Kg WASHING MACHINE-DAMRO
INNOVEX 7Kg WASHING MACHINE-DAMRO

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,800

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Used Daewoo Fridge on Good Condition
Used Daewoo Fridge on Good Condition

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CN43 USED CANDY WASHING MACHINE
CN43 USED CANDY WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Side by Refrigerator
LG Side by Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 120,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deep freeze and refrigerator
Deep freeze and refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Best Life- Blender
Best Life- Blender

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - washing machine 7.5kg
washing machine 7.5kg

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Richsonic
Richsonic

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing Machine
Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Refrigerator
Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Rainbow fridge
Singer Rainbow fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Haier Steam Iron
Haier Steam Iron

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!