වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,980 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Vacuum Cleaner
Vacuum Cleaner

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මඩකලපුව - LG full automatic washing machine
LG full automatic washing machine

මඩකලපුව, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 31,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 11.0Kg Washing Machine - INVERTER
LG 11.0Kg Washing Machine - INVERTER

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

පැය 1 යි
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 7.0Kg Washing Machine - INVERTER
LG 7.0Kg Washing Machine - INVERTER

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,000

පැය 1 යි
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ශීතකරණයක් විකිණීමට ඇත
ශීතකරණයක් විකිණීමට ඇත

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Bottle cooler
Bottle cooler

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 200,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Light Shade
Light Shade

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deep freezer
Deep freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 90,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Cake Mixer
Cake Mixer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Washing Machine Parts
Washing Machine Parts

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Dry Iron
Innovex Dry Iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,150

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Lunch Box - 46% OFF
Electric Lunch Box - 46% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,350

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Freezer
Freezer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 300,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Philips Air Fryer Brand New
Philips Air Fryer Brand New

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Microwave
LG Microwave

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Inverter Refrigerator
LG Inverter Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 72,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand New Washing Machine
Brand New Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Sandwich toaster
Sandwich toaster

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Deep freezer
Deep freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 42,500

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 9.5Kg Washing Machine INVERTER
LG 9.5Kg Washing Machine INVERTER

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerators
LG Refrigerators

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 80,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Samsung 9.0Kg Washing Machine - Wobble
Samsung 9.0Kg Washing Machine - Wobble

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator Inverter 255L
LG Refrigerator Inverter 255L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Microwave oven
Microwave oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Wespoint refrigerator
Wespoint refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 48,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Lg Fridge 528 L Korea
Lg Fridge 528 L Korea

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 135,000

පැය 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER WASHING MACHINE 9kg
LG INVERTER WASHING MACHINE 9kg

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 113,900

පැය 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!