වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,430 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Lg 6.5 Kg Washing Machine - Turbo Drum
Lg 6.5 Kg Washing Machine - Turbo Drum

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,500

විනාඩි 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Inverter Washing Machine---Fc1409 S3 W
Lg Inverter Washing Machine---Fc1409 S3 W

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 123,500

පැය 1 යි
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Philips Garment Steamer
Philips Garment Steamer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil Dubble Door Fridge
Sisil Dubble Door Fridge

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,500

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Chicken Display Chiller
Chicken Display Chiller

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 89,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Recharble Juice Blender
Recharble Juice Blender

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,850

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS Mini Bar Frige ARD38
ABANS Mini Bar Frige ARD38

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,990

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER D/DOOR REFRIGRETOR
SAMSUNG INVERTER D/DOOR REFRIGRETOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 68,900

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung 23 L Solo Microwave Oven
Samsung 23 L Solo Microwave Oven

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,990

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Automatic W / Machine 6 Kg
Innovex Automatic W / Machine 6 Kg

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,900

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Inverter D/door Refrigretor----Rt49
Samsung Inverter D/door Refrigretor----Rt49

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 135,000

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Brand New Abans Mini Bar Refrigerator
Brand New Abans Mini Bar Refrigerator

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,900

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil Refrigerator
Sisil Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Washing Machine
Singer Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Washing Machine
Washing Machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,999

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Beko 11 Kg Heavy Duty Washing Machine
Beko 11 Kg Heavy Duty Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer four burner cooker/oven
Singer four burner cooker/oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Cocunut scrubber
Cocunut scrubber

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing machine BOSCH 6KG inverter
Washing machine BOSCH 6KG inverter

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතලේ - LG Refrigerator 230L (No Frost)
LG Refrigerator 230L (No Frost)

මාතලේ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 21,999

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Oven.
Oven.

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Double door fridge
LG Double door fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Refregerator
Innovex Refregerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG Washing Machine
LG Washing Machine

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - LG Fresh Master
LG Fresh Master

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!