වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - MR PLUS INDUCTION COOKER
MR PLUS INDUCTION COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG REFRIGERATOR & FREEZER - (USED)
LG REFRIGERATOR & FREEZER - (USED)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SMART INVERTER FRIDGE 302
SMART INVERTER FRIDGE 302

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 89,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Water Zoom Hight Pressure
Water Zoom Hight Pressure

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX IDR195 REFRIGERATOR
INNOVEX IDR195 REFRIGERATOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mini fridge
Mini fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - MR PLUS INDUCTION COOKER
MR PLUS INDUCTION COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Fridge
LG Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC MUG WARMER Q 12347
ELECTRIC MUG WARMER Q 12347

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 750

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Portable Juice Blender
Portable Juice Blender

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,450

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Inverter Fridge
Samsung Inverter Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Jk-8 Vacuum Cleaner
Jk-8 Vacuum Cleaner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,750

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - USB WALL SOCKET CORD Q 11430
USB WALL SOCKET CORD Q 11430

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 690

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 8827 TORCH Q 11420
8827 TORCH Q 11420

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 275

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 4FLOOR USB 220 WIRECORD Q 11403
4FLOOR USB 220 WIRECORD Q 11403

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,390

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PORTABLE FRIDGE Q 12131
PORTABLE FRIDGE Q 12131

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,750

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Display Freezer
Display Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 125,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sokany Travel Iron
Sokany Travel Iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,750

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - USB WALL SOCKET Q 11173
USB WALL SOCKET Q 11173

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 990

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NIGHT LIGHT CHARGER Q 11172
NIGHT LIGHT CHARGER Q 11172

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 490

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INTERNATIONAL WALL ADAPTER Q 11169
INTERNATIONAL WALL ADAPTER Q 11169

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 350

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fly Catcher
Fly Catcher

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,990

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - MAPS 2.8L Rice Cooker
MAPS 2.8L Rice Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - REMAX BATTERY CHARGER #11458
REMAX BATTERY CHARGER #11458

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,390

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!