වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - GIBSON REFRIGERATOR 02 DOORS
GIBSON REFRIGERATOR 02 DOORS

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - GIBSON 02 DOOR REFRIGILATOR
GIBSON 02 DOOR REFRIGILATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SINGER MINI REFREGILATOR
SINGER MINI REFREGILATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Indesit Electric Oven
Indesit Electric Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Used Singer Washing Machine Top Load 7 Kg Under Warranty
Used Singer Washing Machine Top Load 7 Kg Under Warranty

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic Inverter 2 Door Refrigerator Used Under Warranty
Panasonic Inverter 2 Door Refrigerator Used Under Warranty

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 105,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Microwave Oven
Samsung Microwave Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Philips Grooming Kit Qg3150
Philips Grooming Kit Qg3150

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,750

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Arctic Air Portable Mini Cooler
Arctic Air Portable Mini Cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Damro DFA60
Damro DFA60

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 64,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 560 Ltr Refrigerator
LG 560 Ltr Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Pressure Multi Cooker
Electric Pressure Multi Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Drinking Jar
Drinking Jar

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Rice Cooker
Electric Rice Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Multi Functional Food Cooking Machine
Multi Functional Food Cooking Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 700

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Food processor
Food processor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Bottom Freezer Refrigerator
LG Bottom Freezer Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator- Samsung inverter
Refrigerator- Samsung inverter

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 67,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator - Innovex
Refrigerator - Innovex

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Tobi Travel Steamer
Tobi Travel Steamer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,750

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic Juicer
Panasonic Juicer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hoover Vacuum Cleaner
Hoover Vacuum Cleaner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!