වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -INNOVEX Washing machine
UNIQUE -INNOVEX Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -INNOVEX Washing machine
UNIQUE -INNOVEX Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New INNOVEX Remote Stand Fan
UNIQUE -New INNOVEX Remote Stand Fan

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,950

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG two door fridge
LG two door fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Fridge Double Door
LG Fridge Double Door

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Oven
LG Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -INNOVEX HEAVY DUTY FAN
UNIQUE -INNOVEX HEAVY DUTY FAN

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,750

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -INNOVEX FULLY AUTO W/M!
UNIQUE -INNOVEX FULLY AUTO W/M!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,950

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE- INNNOVEX SEMI-AUTO W/M
UNIQUE- INNNOVEX SEMI-AUTO W/M

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Juki 5 thread overlock
Juki 5 thread overlock

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -INNOVEX 18" Heavy Duty Fan
UNIQUE -INNOVEX 18" Heavy Duty Fan

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,750

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - REFRIGERATOR
REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,500

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung refrigerator
Samsung refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bosch 3 star mini fridge
Bosch 3 star mini fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New RIKON RICE COOKERS!
UNIQUE -New RIKON RICE COOKERS!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,250

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG WASHING MACHINE
LG WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL BOTTLE COOLER
SISIL BOTTLE COOLER

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New PRESSURE COOKER!
UNIQUE -New PRESSURE COOKER!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New Electric Jug Kettle!
UNIQUE -New Electric Jug Kettle!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,650

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New STEAM IRON!
UNIQUE -New STEAM IRON!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,550

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Ignite Gas Cooker Stove
Electric Ignite Gas Cooker Stove

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,900

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave panasonic
Microwave panasonic

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Used SISIL Washing Machine
Used SISIL Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Vacuum Cleaner
Vacuum Cleaner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 44
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Dry Iron
Innovex Dry Iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,150

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!