වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Deep freezer
Deep freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Magi Cook Microwave Oven
Whirlpool Magi Cook Microwave Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Airsonic Large Fan
Airsonic Large Fan

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Water Filter
Electric Water Filter

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Fridge Refrigerator
Whirlpool Fridge Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Safety Coconut Scraper
Safety Coconut Scraper

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC COOKER HOOD ALL TYPE
ELECTRIC COOKER HOOD ALL TYPE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,900

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Magic Electric Ball
Magic Electric Ball

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,200

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new Refrigerator
Brand new Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 58,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Deep fryers
Deep fryers

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 21,900

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave Oven
Microwave Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Single door SISIL fridge
Single door SISIL fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 6 Kg Fully-Automatic Washing Machine
Innovex 6 Kg Fully-Automatic Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,900

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 7 Kg Fully-Automatic Washing Machine
Innovex 7 Kg Fully-Automatic Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,900

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Semi-Automatic Washing Machine
Innovex Semi-Automatic Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,900

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Unique- Innovex Washing Machines!
Unique- Innovex Washing Machines!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,900

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Unique - New Innovex Fully-Auto W/m
Unique - New Innovex Fully-Auto W/m

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,900

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Unique - Innovex Fully Auto W/M
Unique - Innovex Fully Auto W/M

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,900

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Washing Machines!
Innovex Washing Machines!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,900

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Auto ignite BBQ Grill Top + Cook plate
Auto ignite BBQ Grill Top + Cook plate

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,990

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Black Decor Electric Oven
Black Decor Electric Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Damro Innovex Semi Automatic Washing Machine
Damro Innovex Semi Automatic Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!