වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Phillips Food Processor
Phillips Food Processor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

විනාඩි 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refregirator
Refregirator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Refrigerator
Lg Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - New Innovex Washing Machine
New Innovex Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,500

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Fridge
Singer Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil fridge
Sisil fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Deep Freezers
Deep Freezers

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Household Vacuum Sealer
Household Vacuum Sealer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sokany 3Ltr Deep Fryer Electric
Sokany 3Ltr Deep Fryer Electric

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,890

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - DAEvood washing machine
DAEvood washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hoover flow polishers
Hoover flow polishers

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG fridge
LG fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator Brand new
LG Refrigerator Brand new

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 110,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW INNOVEX DEEP FREEZER
CAURO-NEW INNOVEX DEEP FREEZER

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 52,500

දින 40
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW INNOVEX REFRIGERATOR
CAURO-NEW INNOVEX REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,500

දින 42
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG fridge
LG fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 47
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Damro Washing Machine
Damro Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

දින 49
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,000

දින 52
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Fridge
Innovex Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 41,000

දින 53
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Westpoint Freezer
Westpoint Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!