වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Friges
Friges

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Two door fridge
Two door fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG double Door refrigerator
LG double Door refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 115,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELBA COOKER HOOD
ELBA COOKER HOOD

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,500

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Multi Blender
Multi Blender

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Coconut scraper ( pol gana machine )
Coconut scraper ( pol gana machine )

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,700

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Gas oven
Gas oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Blender..
Blender..

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Air Fryer
Air Fryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Refrigerator Inverter
Samsung Refrigerator Inverter

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 115,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Multi cooking Air Fryer
Multi cooking Air Fryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Clock
Clock

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Elekta 60 X Free standing gas oven
Elekta 60 X Free standing gas oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Cocount scraper..
Cocount scraper..

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,700

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - refrigerator
refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 49
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigirator (346Ltr)
LG Refrigirator (346Ltr)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 76,000

දින 54
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!