වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Coconut Scraper Machine
Coconut Scraper Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,500

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea set 17 Pcs
Tea set 17 Pcs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - New Tea cups
New Tea cups

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - TEA Set with Plates 22 pcs
TEA Set with Plates 22 pcs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - TEA SET 17 Pcs
TEA SET 17 Pcs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,000

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea cups 6 pcs
Tea cups 6 pcs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - PRESTIGE GAS COOKER
PRESTIGE GAS COOKER

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,000

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Outdoor BBQ Grill Charcoal fully ss
Outdoor BBQ Grill Charcoal fully ss

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 41
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Desert dishes
Desert dishes

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 200

දින 43
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Finger Bowl
Finger Bowl

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 150

දින 43
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Curry Dish
Curry Dish

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 100

දින 43
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glass Set ( Original )
Glass Set ( Original )

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 40,000

දින 45
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Den-B Glass-Top 4 Burner Gas Cooker Top
Den-B Glass-Top 4 Burner Gas Cooker Top

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 46
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - ZED 5 Burner Gas Cooker Pantry Top
ZED 5 Burner Gas Cooker Pantry Top

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,500

දින 46
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Den-B Galaxy Glass 4 Burner Gas Cooker
Den-B Galaxy Glass 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 48
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Curry Bowl
Curry Bowl

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 200

දින 52
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Desert Dish
Desert Dish

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 200

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!