වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Onion/ vegetable chopper
Onion/ vegetable chopper

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Espresso coffee machine
Espresso coffee machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 79,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cups & saucers
Cups & saucers

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Powerbox Glass-top gas cooker hob
Powerbox Glass-top gas cooker hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,900

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Flame 3 Burner Glass-top Gas Stove
Flame 3 Burner Glass-top Gas Stove

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,800

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine - Stainless Steel
BBQ Grill Machine - Stainless Steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - ZED 4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob
ZED 4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 24,990

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Luxary stainless steel BBQ Gril
Luxary stainless steel BBQ Gril

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Zed 5 burner gas cooker top best
Zed 5 burner gas cooker top best

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,500

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine - Stainless Steel
BBQ Grill Machine - Stainless Steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CLEVER CUTTER
CLEVER CUTTER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 890

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kitchen items
Kitchen items

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable Red Kettle BBQ Grill
Portable Red Kettle BBQ Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,699

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Knife Set
Knife Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nicer Dicer
Nicer Dicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,600

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable-BBQ-Charcoal-Grill
Portable-BBQ-Charcoal-Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,699

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cutlery drainer and Organiser
Cutlery drainer and Organiser

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 490

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Prestige glass top gas cooker
Prestige glass top gas cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 11,500

දින 31
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Wine glasses.
Wine glasses.

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 32
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Coffee Cup 4 Set & Teapot
Coffee Cup 4 Set & Teapot

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,600

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable Charcoal Barbecue Kettle
Portable Charcoal Barbecue Kettle

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,500

දින 34
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Vacuum Flask (HACHI 1.8l)
Vacuum Flask (HACHI 1.8l)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 35
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Hachi Hopper Pan 16cm & 2 colour
Hachi Hopper Pan 16cm & 2 colour

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,150

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Lunch Box (Dondonka)
Lunch Box (Dondonka)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NICER DICER PLUS 12 IN 1
NICER DICER PLUS 12 IN 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!