වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kitchen Deep Fryer
Kitchen Deep Fryer

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 26,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dish Rack Steel
Dish Rack Steel

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,835

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GAS TABLE SMALL RED
GAS TABLE SMALL RED

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,390

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GAS COOKER GLASS TOP
GAS COOKER GLASS TOP

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,690

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - PLATE RACK PHOENIX DISH
PLATE RACK PHOENIX DISH

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,750

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Noritake Dinner and Tea Set
Noritake Dinner and Tea Set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 30,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Home Pure ( Water filter system)
Home Pure ( Water filter system)

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 40,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable BBQ Grill Machine With Plate
Portable BBQ Grill Machine With Plate

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,500

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel - Charcoal BBQ Grill
Stainless Steel - Charcoal BBQ Grill

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 Burner Gas cooker Glass Top
4 Burner Gas cooker Glass Top

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,500

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel - Charcoal BBQ Grill
Stainless Steel - Charcoal BBQ Grill

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable Gas cooker for camping
Portable Gas cooker for camping

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,500

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine
BBQ Grill Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,500

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,500

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - INDUCTION COOKER
INDUCTION COOKER

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Aluminium foil
Aluminium foil

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 390

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dish Rack (Amilex)
Dish Rack (Amilex)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,600

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Vacuum Flask (HACHI 1.8l)
Vacuum Flask (HACHI 1.8l)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,190

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Vacuum Flask (HACHI 1.0l)
Vacuum Flask (HACHI 1.0l)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 900

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Vacuum Flask (Tks)
Vacuum Flask (Tks)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,590

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glass Top 2 Burner Gas Stove
Glass Top 2 Burner Gas Stove

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,450

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Single Burner Gas Stove
Single Burner Gas Stove

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,700

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Double Burner Gas Stove (Earth Star)
Double Burner Gas Stove (Earth Star)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,250

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Triple Burner Gas Stove (Star National)
Triple Burner Gas Stove (Star National)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,390

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker (Star National)
Gas Cooker (Star National)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!