වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Taiko Table Top Dish Rack
Taiko Table Top Dish Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,750

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Knife Sharpener With Suction Pad
Knife Sharpener With Suction Pad

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 260

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea cups
Tea cups

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine - Iron Black
BBQ Grill Machine - Iron Black

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,790

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable cooker Handy Range AD 90
Portable cooker Handy Range AD 90

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,500

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker (LEON'S) Single Burner
Gas Cooker (LEON'S) Single Burner

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,690

දින 21
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Aluminium Pressure Cooker (RICH) 3.0L
Aluminium Pressure Cooker (RICH) 3.0L

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,490

දින 21
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kitchen Knife
Kitchen Knife

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,990

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Aluminium Pressure Cooker (RICH) 7.5L
Aluminium Pressure Cooker (RICH) 7.5L

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,390

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 22cm Frypan (HACHI)
22cm Frypan (HACHI)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 29
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cylindra Spice Rack
Cylindra Spice Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 890

දින 29
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Squat glass jars
Squat glass jars

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 57

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ceramic Frying Pan
Ceramic Frying Pan

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dessert Cup Set
Dessert Cup Set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea Cup Set
Tea Cup Set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea Set
Tea Set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,000

දින 34
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Coffee set
Coffee set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 34
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glasses Set
Glasses Set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Good Quality Cutlery- 24 item set
Good Quality Cutlery- 24 item set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NORITAKE TEA SET -24 PIECES
NORITAKE TEA SET -24 PIECES

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 40,000

දින 37
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Regulator
Gas Regulator

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 38
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Japanese Sashimi Knife (Stainless Steel)
Japanese Sashimi Knife (Stainless Steel)

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 38
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker
Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,750

දින 41
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GLASS TOP HIGH QUALITY
GLASS TOP HIGH QUALITY

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 20,000

දින 41
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Jug & 6 glasses
Jug & 6 glasses

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!