වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Vacumm Flask 500ml
Vacumm Flask 500ml

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,390

පැය 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Vacuum Flask - 1000ml
Vacuum Flask - 1000ml

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,890

පැය 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Modern kitchen/pantry - ITALY
Modern kitchen/pantry - ITALY

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 400,000

පැය 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill (Charcoal)
BBQ Grill (Charcoal)

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 24cm Frypan (HACHI)
24cm Frypan (HACHI)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,100

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 26cm Frypan (HACHI)
26cm Frypan (HACHI)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,190

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 22cm Frypan (HACHI)
22cm Frypan (HACHI)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Aluminium Pressure Cooker (RICH) 7.5L
Aluminium Pressure Cooker (RICH) 7.5L

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,390

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker (LEON'S) Single Burner
Gas Cooker (LEON'S) Single Burner

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,690

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable bbq grill - Stainless steel
Portable bbq grill - Stainless steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,990

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ grill - Stainless steel
BBQ grill - Stainless steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cake / biscuits cutter set
Cake / biscuits cutter set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cake or biscuits cutter set
Cake or biscuits cutter set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,800

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cake or biscuits cutter set
Cake or biscuits cutter set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,800

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Power Box Glass Top 4 Burner
Power Box Glass Top 4 Burner

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,900

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - HOTEL/KITCHEN ITEM SALE
HOTEL/KITCHEN ITEM SALE

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,900

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CleverKey
CleverKey

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 550

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill
BBQ Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Pantry SinkCupboard for Sale.
Pantry SinkCupboard for Sale.

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 20,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Power Box 4 Burner Gas Hob
Power Box 4 Burner Gas Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,900

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Den-B Galaxy 4 Burner Gas Cooker
Den-B Galaxy 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,900

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Den-B Galaxy 4 Burner Gas Cooker
Den-B Galaxy 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 14,990

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multi-Purpose Storage Box
Multi-Purpose Storage Box

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 390

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel Charcoal BBQ Grill
Stainless Steel Charcoal BBQ Grill

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,500

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - kitchen pantry cupboard s and sink
kitchen pantry cupboard s and sink

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!