වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 13pc Knife Set
13pc Knife Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SOKANY 3 Ltr Electric Deep Fryer
SOKANY 3 Ltr Electric Deep Fryer

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,990

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Chef's Basting Set
Chef's Basting Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel - BBQ Grill Machine
Stainless Steel - BBQ Grill Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multifunctional Juicer
Multifunctional Juicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,800

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Herb grinder
Herb grinder

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Electric Lunch Box
Electric Lunch Box

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Water Purifier Filter-WCH Choicelk
Water Purifier Filter-WCH Choicelk

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,299

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Speedy Chopper
Speedy Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spice Jar O.V.S.P Stack - Choice
Spice Jar O.V.S.P Stack - Choice

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 999

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Sensei Slicer- Choice
Sensei Slicer- Choice

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kitchen Deluxe Strainer
Kitchen Deluxe Strainer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable Steel Charcoal BBQ Grill
Portable Steel Charcoal BBQ Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,999

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Piece Revolving Spice Set-Choice
Piece Revolving Spice Set-Choice

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,199

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Grips Handheld Spiralizer
Grips Handheld Spiralizer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 599

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nicer Dicer Plus 12 In 1 Multi Chopper
Nicer Dicer Plus 12 In 1 Multi Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Mighty Shears 10 In 1 Tool- Choice
Mighty Shears 10 In 1 Tool- Choice

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,399

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Mibacle Blade World Class Complete
Mibacle Blade World Class Complete

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Meat Tenderizer
Meat Tenderizer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 499

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ceramic Chafing Dishes
Ceramic Chafing Dishes

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Swifty Sharp As Seen On Tv
Swifty Sharp As Seen On Tv

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spicy Rack Holder 16pc
Spicy Rack Holder 16pc

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dock Cutlery Drainer
Dock Cutlery Drainer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 490

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Lunch Box - Kitchen items
Lunch Box - Kitchen items

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,399

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Chopper - Vegetable And Onion
Chopper - Vegetable And Onion

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!