වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 12 In 1 Nicer Dicer Plus Multi Chopper
12 In 1 Nicer Dicer Plus Multi Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Juice Blander - 47% OFF
Juice Blander - 47% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,855

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Festive dinner set 35 pieces
Festive dinner set 35 pieces

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 50 piece dinner set
50 piece dinner set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Charcoal Portable Grill
Charcoal Portable Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,695

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spice Rack 16 IN 1 With Cutlery Holder
Spice Rack 16 IN 1 With Cutlery Holder

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,350

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Watermelon SLICER
Watermelon SLICER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 449

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - WIDE BLOCK 6PCS SET
WIDE BLOCK 6PCS SET

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,290

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CAHORS Portable BBQ Grill
CAHORS Portable BBQ Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,799

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Antiscald Hot Hand Gloves
Antiscald Hot Hand Gloves

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 999

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Hand Blender-Sokany
Hand Blender-Sokany

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,399

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable Apple Peeler-LP
Portable Apple Peeler-LP

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 899

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Pop-Up Spice Rack-BN
Pop-Up Spice Rack-BN

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 999

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Piece Revolving Spice Set-D7
Piece Revolving Spice Set-D7

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,199

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 12 In 1 Nicer Dicer Plus Multi Chopper
12 In 1 Nicer Dicer Plus Multi Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Microplane Spiral Slicer -M1
Microplane Spiral Slicer -M1

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 499

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - World Class Complete 13-Piece Knife Set
World Class Complete 13-Piece Knife Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Meat Tenderizer-#56
Meat Tenderizer-#56

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 499

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Meat Grinder-#45
Meat Grinder-#45

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,099

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Herb Grinder Cool Work - Kitchen Tool
Herb Grinder Cool Work - Kitchen Tool

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Steel Vegetable And Onion Chopper
Steel Vegetable And Onion Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Garlic Chopper
Garlic Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 499

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cutlery Drainer And Organiser -#87
Cutlery Drainer And Organiser -#87

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 490

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2 In 1 Clever Cutter
2 In 1 Clever Cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 699

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Chop 'N Clear Cutting Board-#7
Chop 'N Clear Cutting Board-#7

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 999

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Meat Cleaver Vegetable Knife Pakka
Meat Cleaver Vegetable Knife Pakka

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,790

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Better Strainer
Better Strainer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 599

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!