වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Latest Design 4 Burner Gas Cooker Hob
Latest Design 4 Burner Gas Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,990

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Queen Anne Hors D'oeurvre Dish
Queen Anne Hors D'oeurvre Dish

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,500

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Queen Anne Flan Dish
Queen Anne Flan Dish

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,500

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dunoon Mug Cup
Dunoon Mug Cup

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Rosenthal Mug Cup
Rosenthal Mug Cup

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Onion N Vegetable Chopper
Onion N Vegetable Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 12 IN 1 Nicer Dicer Plus
12 IN 1 Nicer Dicer Plus

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 22
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multipurpose Mighty Shears
Multipurpose Mighty Shears

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 899

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cooking plate charcoal grip
Cooking plate charcoal grip

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,200

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MAXMO Gas Cooker
MAXMO Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 26
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cutlery And Crockery Items
Cutlery And Crockery Items

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 45
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea sets
Tea sets

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 56
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spiral Potato Slicer
Spiral Potato Slicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,450

දින 57
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Mini Spice Rack
Mini Spice Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 58
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Garlic Chopper
Garlic Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 350

දින 59
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 13 Pcs Knife Set
13 Pcs Knife Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 59
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 49pcs Spin N Store – Food Storage Set
49pcs Spin N Store – Food Storage Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,699

දින 94
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Smart Series Pressure Cooker 3L
Smart Series Pressure Cooker 3L

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,350

දින 101
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nonstick Cookware Pan
Nonstick Cookware Pan

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 101
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Mini Barbecue Grill (Z 12)
Mini Barbecue Grill (Z 12)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,200

දින 101
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Electronic Kitchen LCD Digital Scale
Electronic Kitchen LCD Digital Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

දින 101
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dry Cutlery Holder Strainer Drainer
Dry Cutlery Holder Strainer Drainer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 550

දින 104
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Sink Tidy Set Plus
Sink Tidy Set Plus

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

දින 104
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Exclusive Spicy Rack
Exclusive Spicy Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

දින 104
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Aero Knife
Aero Knife

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 699

දින 104

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!