වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Electronic Kitchen Scale SF-400
Electronic Kitchen Scale SF-400

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Chef's Basting Set
Chef's Basting Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multifunctional Juicer
Multifunctional Juicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,800

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Herb grinder
Herb grinder

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Electric Lunch Box
Electric Lunch Box

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Speedy Chopper
Speedy Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Blender
Blender

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,850

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multi - Function Manual Juicer
Multi - Function Manual Juicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,100

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 13-Piece Mibacle Blade World Class Complete Knife Set
13-Piece Mibacle Blade World Class Complete Knife Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea set
Tea set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Swifty Sharp As Seen On Tv
Swifty Sharp As Seen On Tv

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spicy Rack Holder 16pc
Spicy Rack Holder 16pc

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - ELBA Electric 4 Burner Hob
ELBA Electric 4 Burner Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,000

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Electronic Kitchen Scale SF-400
Electronic Kitchen Scale SF-400

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spiral Potato Slicer
Spiral Potato Slicer

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SINGER 1.8L RICE COOKER
SINGER 1.8L RICE COOKER

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 27
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nicer Dicer Plus
Nicer Dicer Plus

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 28
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nicer Dicer
Nicer Dicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,420

දින 31
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Onion Chopper
Onion Chopper

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,100

දින 31
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Swifty sharp
Swifty sharp

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 820

දින 31
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel - BBQ Grill Machine
Stainless Steel - BBQ Grill Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2 Layer Stainless Steel Lunch Box
2 Layer Stainless Steel Lunch Box

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 825

දින 35
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spice Rack Holder
Spice Rack Holder

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

දින 35
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Charcoal Portable Gril
Charcoal Portable Gril

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,695

දින 35
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Wide Block 6pcs Set
Wide Block 6pcs Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 42
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Lunch box 2 Layer
Lunch box 2 Layer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!