වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Milton Exotique Casserole
Milton Exotique Casserole

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,400

පැය 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ MACHINE FOLDABLE
BBQ MACHINE FOLDABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,900

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ Grill Machine - Stainless Steel
BBQ Grill Machine - Stainless Steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2 Banner Cooker
2 Banner Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,800

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BRIGHT GLASS TOP 2 BURNER GAS STOVE
BRIGHT GLASS TOP 2 BURNER GAS STOVE

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,250

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nicer Dicer Fusion Set
Nicer Dicer Fusion Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,900

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Pancake Maker
Pancake Maker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 32
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Click N Peel
Click N Peel

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 32
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Clever Cutter
Clever Cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,100

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Puttu maker
Puttu maker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,150

දින 39
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Easy whisk egg beater
Easy whisk egg beater

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 550

දින 40
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Puttu Kudam Diamond
Puttu Kudam Diamond

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,800

දින 41
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ritu Chipser - 12 In 1
Ritu Chipser - 12 In 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,650

දින 41
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nicer Dicer Plus
Nicer Dicer Plus

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,100

දින 41
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GAS COOKER G/TOP 3/B TL-2700 TELESONIC
GAS COOKER G/TOP 3/B TL-2700 TELESONIC

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 11,150

දින 43
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - FLASK BULLET 1000 TAIKO
FLASK BULLET 1000 TAIKO

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 800

දින 44
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - HOPPER PAN HP TAIKO
HOPPER PAN HP TAIKO

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 980

දින 44
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GAS COOKER TSL-203 TAIKO
GAS COOKER TSL-203 TAIKO

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,450

දින 44
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - FLASK BULLET 450 TAIKO
FLASK BULLET 450 TAIKO

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 46
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Butterfly 2 Burner LPG Stove-2000
Butterfly 2 Burner LPG Stove-2000

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,600

දින 49
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Airtight sealing clamps
Airtight sealing clamps

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 300

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!