වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CAURO-NEW GASS TABLE / PLATE RACK & CUPBOARD
CAURO-NEW GASS TABLE / PLATE RACK & CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,550

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CAURO-NEW GASS TABLE WITH CUPBOARD
CAURO-NEW GASS TABLE WITH CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,850

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LIYARA – NEW AMILEX 2 BURNER GAS COOKER
LIYARA – NEW AMILEX 2 BURNER GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,900

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CAURO-NEW GAS TABLE A
CAURO-NEW GAS TABLE A

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,400

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LIYARA – NEW SINGLE BURNER GAS COOKER
LIYARA – NEW SINGLE BURNER GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,650

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LIYARA – NEW ORIN 2 BURNER GAS COOKER
LIYARA – NEW ORIN 2 BURNER GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,050

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LIYARA – NEW AMILEX WHISTLING KETTELE 2l
LIYARA – NEW AMILEX WHISTLING KETTELE 2l

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,275

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LIYARA – NEW RIKON 2 BURNER GAS COOKER
LIYARA – NEW RIKON 2 BURNER GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LIYARA – NEW KASHICA 2 BURNER GAS COOKER
LIYARA – NEW KASHICA 2 BURNER GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CAURO-NEW GASS TABLE WITH PLATE RACK A
CAURO-NEW GASS TABLE WITH PLATE RACK A

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Panasonic Water Purifier
Panasonic Water Purifier

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,900

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Den-B Glass Top 4 Burner Gas Cooker
Den-B Glass Top 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,500

දින 28
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LIYARA – NEW PLATES RACK
LIYARA – NEW PLATES RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,250

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LIYARA – NEW PHOENIX PRIME PLATE RACK
LIYARA – NEW PHOENIX PRIME PLATE RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,800

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LIYARA – NEW GLASS TOP GAS COOKER
LIYARA – NEW GLASS TOP GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,050

දින 36

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!